matica srpska logoŽiri za dodelu Povelje Matice srpske za negovanje srpske jezičke kulture, na sednici održanoj 5. maja 2014. godine, jednoglasno je doneo odluku da se Vukovoj zadužbini dodeli Povelja Matice srpske za doprinos negovanju kulture srpskoga jezika i ćiriličkog pisma u njenoj ukupnoj delatnosti, posebno u izdavaštvu, a pre svega u listu Zadužbina i publikacijama Danica i Danica za mlade.

 

Centar za kulturu Sirmijumart iz Sremske Mitrovice dodelio je ove godine priznanje Sunčani sat Miodragu Matickom za programe Vukove zadužbine koji se ostvaruju u okviru publikacije Danica za mlade. Priznanje se dodeljuje uglednim piscima i pregaocima koji doprinose afirmaciji i stvaralaštvu mladih.

Priznanja Vukovoj zadužbini