Mi smo sredina koja je sklona da ljude klasifikuje, da ih smešta u nekakve pregrade, u nekakve mentalne ladice, da ih etiketira. Mislim da moj književni rad (poezija i drame, te angažman u Udruženju dramskih pisaca Srbije) ni na koji način nije u koliziji sa naukom. Naprotiv. I jedno i drugo proizilaze iz istog ishodišta. Potrebe da se Reč uzida u duhovno zdanje satkano od sećanja, koje nas osveštava lepotom, znanjem i smislom.

prof. dr Boško Suvajdžić

Među brojnim društvenim angažovanjima, pored primarnog da predajete Narodnu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, od prošle godine ste predsednik Upravnog odbora Vukove zadužbine, član ste Upravnog odbora Zadužbine Desanka Maksimović, predsednik Međunarodnog slavističkog komiteta (svetske organizacije slavista), do ove godine ste bili u četvorogodišnjem mandatu predsednika Društva za srpski jezik i književnost Srbije, glavni ste urednik Godišnjaka Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, a pored naučnog rada, pišete i poeziju… Koliko traje Vaš dan, šta Vas nosi?

Sve te obaveze deo su jednog istog važnog zadatka – poslanstvo bi bilo previše ambiciozna i pretenciozna reč – a to je da čovek da sve od sebe na svim poljima na kojima može da doprinese kulturi, jeziku i književnosti kojima pripada, i kojima sve duguje.

Od svih navedenih poslova i dužnosti, od najvećeg je značaja predsedavanje Međunarodnim komitetom slavista. U skladu sa odlukom da se 16. Međunarodni kongres slavista održi u Beogradu, na Kongresu u Minsku u avgustu 2013. godine izabrano je novo rukovodstvo Međunarodnog komiteta slavista, koje će narednih pet godina predvoditi svetsku slavistiku, i to u sastavu: prof. dr Boško Suvajdžić, predsednik; prof. dr Ljiljana Bajić, potpredsednik; prof. dr Petar Bunjak, generalni sekretar. Profesor Slobodan Ž. Marković, dugogodišnji ugledni član MKS, izabran je na Kongresu za počasnog člana.

U vreme velike ekonomske krize, ovo petogodišnje vođenje svetskih slavista velika je šansa za promociju naše zemlje. Na novom rukovodstvu MKS i Savezu slavističkih društava Srbije, ali i institucijama nauke i kulture Republike Srbije sada je da pokažu da Srbija ima snage i umešnosti, volje i energije da dostojno organizuje naredni 16. Međunarodni kongres slavista.

Predsedavanje Upravnim odborom Vukove zadužbine posao je koji obavljam iz najdubljeg uverenja da je reč o jednoj od najznačajnijih kulturnih institucija u zemlji i da joj, posebno u godini velikih jubileja Vuka Karadžića, a u uslovima sveopšte krize i nemaštine, treba pomoći da ostvari svoje programske sadržaje. Ubeđen sam da ćemo svi mi zajedno, na čelu sa gospodinom Miodragom Matickim, predsednikom Skupštine Vukove zadužbine, upravnikom Ljubom Milutinovićem i uglednim članovima Upravnog odbora, u tome i uspeti…

Pročitajte ceo intervju na sajtu http://www.urbanbookcircle.com

Upoznajmo… prof. dr Boška Suvajdžića – ekskluzivni intervju za „Krug UKK” – autor: mr Danijela Kovačević Mikić