PROGRAM UČEŠĆA VUKOVE ZADUŽBINE NA MANIFESTACIJI „DANI EVROPSKE BAŠTINE „ 2014.

Tema: „Jezik i pismenost“

 

 

               Vukova zadužbina, kao i prethodnih godina, učestovaće na manifestaciji „Dani evropske baštine“ 2014.

 

Dok traje manifestacija, Vukova zadužbina će organizovati Otvorena vrata, koja će omogućiti organizacijama i pojedincima da posete Dom Vukove zadužbine i da se upoznaju sa ovim značajnim spomenikom kulture u našem gradu, koji ulazi u red najstarijih spomenika na terazijskom platou.

 

U okviru predložene teme „Jezik i pismenost“, posetioci će moći neposredno da se upoznaju sa najznačajnijim aktivnostima Vukove zadužbine u 2014. godini, kojima se obeležava 150. godišnjicu od smrti Vuka Stef. Karadžića, a neposredno se odnose na predloženu temu ovogodišnje manifestacije.

“DANI EVROPSKE BAŠTINE” 2014.