Pozivamo Vas da učestvujete u radu 27. Skupštine Vukove zadužbine, koja će se održati u ponedeljak, 10. novembra 2014. godine, u 11,00 časova, u Sali Narodne biblioteke Srbije, Skerlićeva 1.

 

D N E V N I   R E D

 1. UVODNA REČ MIODRAGA MATICKOG
 2. BESEDA PROF. DR VELJKA BRBORIĆA ĐURO DANIČIĆ I VUK
 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SKUPŠTINE VUKOVE ZADUŽBINE
 4. IZVEŠTAJ O RADU VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2013 – OKTOBAR 2014.
 5. PROGRAM RADA VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2014 – OKTOBAR 2015.
 6. DISKUSIJA
 7. USVAJANJE IZVEŠTAJA I PLANA RADA
 8. URUČIVANJE ZAHVALNICA VELIKIM DOBROTVORIMA I DOBROTVORIMA VUKOVE ZADUŽBINE
 9. IZBOR TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA, JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA, DVA ČLANA SAVETAI JEDNOG ČLANA ODBORA ZA DODELU NAGRADE VUKOVE ZADUŽBINE U OBLASTI UMETNOSTI
 10. SAOPŠTENJA O NAGRADAMA VUKOVE ZADUŽBINE ZA NAUKU I ZA UMETNOST U 2014. GODINI
 11. TEKUĆA PITANJA

 

U svečanom delu sednice: gostuje novoosnovani Ogranak Vukove zadužbine u Somboru.

Pozivamo na Skupštinu zadužbinare, predstavnike državnih organa, ustanova kulture, nauke i prosvete, poverenike, članove ogranaka, dobrotvore, darodavce, članove odbora Zadužbine, prenumerante na Danicu i sve prijatelje i poštovaoce imena i dela Vuka Stef. Karadžića i Vukove zadužbine.

 

Očekujem Vas sa dobrodošlicom,

 Predsednik

Dr Miodrag Maticki

27. Skupština Vukove zadužbine