U Narodnoj biblioteci Srbije, 10. novembra 2014. godine, održana je 27. Skupština Vukove zadužbine. Skupu su prisustvovali zadužbinari i utemeljivači Vukove zadužbine, veliki dobrotvori i dobrotvori, predsednici i predstavnici ogranaka Vukove zadužbine, poverenici, članovi odbora i radnih tela Zadužbine, gosti, predstavnici ministarstava, ustanova i medija u Republici Srbiji. Prof. dr Veljko Brborić besedio je na temu Đuro Daničić i Vuk Karadžić kao saradnici. Skupština je usvojila Izveštaj o radu Vukove zadužbine za period novembar 2013 – oktobar 2014. i Program rada Vukove zadužbine za period novembar 2014 – oktobar 2015. Svečano su uručene zahvalnice velikim dobrotvorima i dobrotvorima Vukove zadužbine i saopštene odluke Odbora za dodelu nagrada u nauci i u umetnosti za 2014. godinu.

Skupština je izabrala i nove članove na upražnjena mesta u Upravnom i Nadzornom odboru, Savetu i Odboru za dodelu nagrada u umetnosti.

Za članove Upravnog odbora izabrani su prof. dr Aleksandar Milanović, dr Branko Zlatković i Vesna Krunić. U Savet Vukove zadužbine izabrani su prof. dr Milivoje Pavlović i Radana Vila Stanišljević.

Snežana Maksimović izabrana je za člana Nadzornog odbora, a dr Branko Zlatković izabran je za člana Odbora za dodelu nagrade Vukove zadužbine u umetnosti.

U svečanom delu programa Skupštini se predstavio novoosnovani ogranak Vukove zadužbine u Somboru. Govorio je Vladimir Jerković, potpredsednik Ogranka i direktor Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u Somboru.

O proteklim aktivnostima Vukove zadužbine i planiranim zadacima za narednu godinu govorio je Miodrag Maticki, predsednik Skupštine.

 

 

 

PRIZNANJA VUKOVE ZADUŽBINE

 

Na 27. Skupštini Vukove zadužbine istaknutim zadužbinarima, prijateljima i saradnicima Vukove zadužbine uručena su priznanja Veliki dobrotvor, Dobrotvor i Zahvalnica:

PriznanjeVeliki dobrotvor su dobili: Svetislav Predojević, Beogradi Luka Radovanović, Beograd.

Priznanje Dobrotvor su dobili: akademik Ljubomir Maksimović, Beograd; Drago Njegovan, Sremska Kamenica; Darija Injac, Hilversum (Holandija); Stanka Beba Korab, Beograd; Milunka Mitić, Niš i Predrag Bajilo, Sremski Karlovci.

Zahvalnice za doprinos u ostvarivanju programa Vukove zadužbine su dobili: Dejan Ristić, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, prof. dr Valentina Pitulić, Filološki fakultet, Kosovska Mitrovica, Zoran Radisavljević, novinar, Beograd, Vera Kondev, novinarka, Beograd, Žarko Čigoja, izdavač, Beograd i COMTRAD, Beograd.

ODRŽANA 27. SKUPŠTINA VUKOVE ZADUŽBINE