Danica za mlade VII predstavljena u Osnovnoj školi „Drinka Pavlović“ u Beogradu. Učestvovali su autori: Gordana Maletić i Božidar Pešev, kao i Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta.

Danica za mlade VII predstavljena u OŠ „Drinka Pavlović“ u Beogradu