Danica za 2015. godinu predstavljena u Ekonomskoj školi „Nada Dimić“ u Zemunu. Učestvovali su pisci: Dragomir Ćulafić i Slađana Ristić; Emilija Suvajac i Ozrenka Dragić, učenice Ekonomske škole; Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta

Danica za 2015. godinu predstavljena u Ekonomskoj školi „Nada Dimić“