Predstavljena Danice za mlade u Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu. Učestvovali su autori: Jovo Knežević, Božidar Pešev, Slavka Petković Grujičić, Lav Lukić; Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta i učenici Osnovne škole „Nikola Tesla“.

Predstavljena Danice za mlade u OŠ „Nikola Tesla“ u Beogradu