Predstavnici Vukove zadužbine – Boško Suvajdžić, Snežana Bojić i Slavko Vejinović – posetili su 23. i 24. aprila Kosovo i Metohiju i obišli Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Prizren i Veliku Hoču. Tokom dvodnevne posete imali su više sastanaka i susreta sa žiteljima ovih mesta i tom prilikom predstavili kalendar Danicu za 2015. godinu i druge aktivnosti Vukove zadužbine. 

U amfiteatru Filozofskog fakulteta U Kosovskoj Mitrovici o Danici za 2015. godinu govorili su Valentina Pitulić, Nebojša Lazić, Boško Suvajdžić, Snežana Bojić i Slavko Vejinović. Prisutne je pozdravio i dekan Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Branko Jovanović.

U raspravi je istaknuto da je ovogodišnja Danica posvećena je 150 godišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića i da je povodom obeležavanja ove značajne godišnjice Vukova zadužbina objavila XIII knjigu PREPISKE (1863–1864) i Drugi tom treće knjige Vukovih spisa O jeziku i književnosti, čime je posle 50 godina, zaokružen rad na Sabranim delima Vuka Karadžića, najznačajnijem arhivskom izvoru za proučavanje srpske književnosti i kulture XIX veka. Pored toga, Vukova zadužbina objavila je i Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona, Vuka Stefanovića Karadžića. Ova značajna knjiga izašla je za Vukova života i u njegovoj redakciji, u Beču 1849. godine. Sadrži nekoliko članaka, od kojih su prva dva Vukova (Srbi svi i svuda i Boka Kotorska), dok ostali obuhvataju dragocenu folklornu građu koju je Vuku poslao njegov verni saradnik i sakupljač – pop Vuk Popović. Fototipsko izdanje Kovčežića za štampu je priredila i pogovor napisala akademik Nada MiloševićĐorđević.

Značaj Vukove Danice ogleda se, pre svega, u tome što se preko nje neguje kulturno i tradicionalno nasleđe Srba gde god oni bili. Ona je važna iz razloga što se nastavlja kontinuitet onoga što je započeo Vuk Stefanović Karadžić, objavivši 1826. godine prvu knjigu “Danice” koja je bila neka vrsta zabavnika i narodnog kalendara,” – kazala je Valentina Pitulić. Takođe, ona je podsetila da je Vukova Danica izlazila pet godina i da je poslednji broj izašao 1834. godine. Nakon toga, nastaje velika praznina, sve do 1994. godine, kada je Vukova zadužbina odlučila da obnovi Danicu.

Posle Kosovske Mitrovice, predstavnici Vukove zadužbine posetili su Prizrensku bogosloviju u kojoj su, u prisustvu vladike Teodosija, održali promociju Danice i tom prilikom podarili po jedan primerak novog broja časopisa najboljim učenicima. Promocija je bila ulepšana prigodnim programom, koji su pripremili mladi bogoslovci. Obišli su, zatim, i manastir Sv. Arhangeli, zadužbinu cara Dušana, koja se nalazi u kanjonu reke Bistrice i u kojoj teku radovi na obnovi Konaka. Na kraju posete predstavnici Vukove zadužbine obišli su i Veliku Hoču i razgovarali sa njenim žiteljima. Tom prilikom evocirali su uspomene i na posetu Vukove zadužbine Velikoj Hoči, aprila 2009. godine, kada su, uz aktivno učešće mladih, predstavili kalendar-almanah Danicu i druge aktivnosti Vukove zadužbine.

Priredila: Snežana Bojić

Predstavnici Vukove zadužbine obišli Kosovsku Mitrovicu, Prizren i Veliku Hoču