Serbskoe ustnoe narodnoe nasledieVukova zadužbina i Čigoja štampa iz Beograda, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, objavili su u junu ove godine knjigu Vuk Stefanovič Karadžič, Serbskoe ustnoe narodnoe nasledie (Srpska usmena narodna baština).

Knjiga sadrži najznačajnije Vukove tekstove srpske usmene narodne baštine na ruskom jeziku, koje je priredio prof. dr Boško Suvajdžić. Glavni i odgovorni urednik izdanja je dr Miodrag Maticki; urednik je ma Mina Đurić, Ekaterina Яkuškina prevodilac, redakcija prevoda Marina Petković, a likovni urednik Milijana Simonović. Obim knjige je 330 strana i ilustrovana je velikim brojem fotografija u boji.

Knjiga se može nabaviti u Vukovoj zadužbini, a cena jednog primerka knjige je 3.000,00 dinara.

Nova knjiga: Serbskoe ustnoe narodnoe nasledie