Onovana 1987. godine, povodom obeležavanja 200. godišnjice rođenja Vuka Karadžića.

Vukova zaduzbina u XX i XXI vekuU knjizi je posebno predstavljena bogata izdavačka delatnost Vukove zadužbine, kao što su Sinteze, Posvetni zbornici i monografije, Naučna izdanja, list Zadužbina i kapitalna izdanja kojima je, nakon 50 godina,  zaokružen rad na Sabranim delima Vuka Stefanovića Karadžića.

Kao posebni delovi knjige predstavljen je Dom Vukove zadužbine (tekstualno i nizom fotografija) i dat je Pregled darova koje je Vukova zadužbina dobila u proteklom periodu od svojih zadužbinara, prijatelja i saradnika.

Na kraju knjige, u Prilogu objavljen je Pravilnik o nagradama Vukove zadužbine, Pristupnica Vukovoj zadužbini, Uputstvo za osnivanje ogranaka, Zahvalnice i priznanja Zadužbini…. Takođe, objavljena je i Recenzija dr Miodraga Matickog, literatura, biografija autora, poreklo fotografija i Registar imena.

U knjizi su predstavljena vredna dokumenta i fotografije o osnivanju i radu Vukove zadužbine na razmeđu dva veka. Mnoga dokumenta se objavljuju po prvi put, i zato ovo delo ima veliki značaj. Publikovanjem ove knjige dokumenta su ne samo postala dostupna čitalačkoj javnosti, posebno onima koji se budu zanimali za Vukovu zadužbinu, već su ona i sređena, obrađena i kao takva trajno sačuvana za čitalačku publiku.

U knjizi se posebno ističe da Vukova zadužbina osnovana kao nevladina, samostalna narodna ustanova, koja se bavi svim oblastima narodnog života i stvaralaštva, u duhu trajnih vrednosti Vukovog dela. Ona sledi svoj oprobani i dokazani metod rada tzv. malih koraka, koji polako, ali sigurno i u kontinuitetu donosi poželjne rezultate.
Knjiga se može nabaviti u Vukovoj zadužbini, po cena od 2.900 dinara po jednom primerku.

Nova knjiga: VUKOVA ZADUŽBINA U XX I XXI VEKU