Vuk i njegovo delo u današnjem vremenu

Dr MIODRAG MATICKI, izabran je za predsednika, a prof. dr LJUBINKO RADENKOVIĆ, za potpredsednika Skupštine Vukove zadužbine. DSC07978

Dvadeset osma skupština Vukove zadužbine održana je 10. novembra 2015. godine u Narodnoj biblioteci Srbije. Skupu su prisustvovali zadužbinari i utemeljivači Vukove zadužbine, veliki dobrotvori i dobrotvori, predsednici i predstavnici ogranaka Vukove zadužbine, poverenici, članovi odbora i radnih tela Zadužbine, gosti, predstavnici ustanova i medija u Republici Srbiji.

Skupština je usvojila Izveštaj o radu Vukove zadužbine za period novembar 2014 – oktobar 2015. i Program rada Vukove zadužbine za period novembar 2015 – oktobar 2016. i izabrala organe Vukove zadužbine: Savet, Upravni i Nadzorni odbor i odbore za nagradu u nauci i u umetnosti.

Skupština je prihvatila odluke odbora za dodelu nagrada Vukove zadužbine za nauku i za umetnost, kao i predlog Upravnog odbora o uvođenju posebnog priznanja Nagrade Vukove zadužbine za delo posvećeno Vuku. Milovan Vitezović je prvi dobitnik ovog visokog priznanja Vukove zadužbine u 2015. godini.

Na sednici su svečano uručena priznanja Vukove zadužbine: Veliki dobrotvor, Dobrotvor i Zahvalnice za doprinos ostvarivanju programa Zadužbine.

U svečanom delu sednice, nastupila je pevačka grupa – Ansambl LILIAN, pod vođstvom Ljiljane Antonijević, koja je izvela nekoliko prigodnih muzičkih numera.

O proteklim aktivnostima Vukove zadužbine i planiranim zadacima za narednu godinu govorio je Miodrag Maticki, predsednik Skupštine. Besedio je Milovan Vitezović o Vuku i njegovom delu.

S. V.

Učesnici 28. Skupštine Vukove zadužbine
Učesnici 28. Skupštine Vukove zadužbine
ODRŽANA 28. SKUPŠTINA VUKOVE ZADUŽBINE