Ogranak u Velikoj Moštanici organizovao je 27. novembra, u Galeriji Trag u Sremčici, Tribinu na kojoj je razgovarano o dosadašnjoj aktivnosti ogranka i narednim zadacima. Jugoslav Antonić, predsednik i Živka Marković, sekretar ogranka podsetili su da je ogranak osnovan 30. oktobra 2004. godine i istakli da je ogranak do sada realizovao više značajnih kulturno-obrazovnih programa, koji su prevashodno imali za cilj uključivanje što većeg broja mladih u takmičenja koja su organizovali ogranci Vukove zadužbine. Na nekima od tih takmičenja učenici iz Velike Moštanice osvajali su i vredne nagrade, na primer u Bavaništu na Danima ćirilice, ili na takmičenju koje je organizovao ogranak Vukove zadužbine u Čačku.

U okviru Malogospojinskog sabora, koji se na Malu Gospojinu održava u Velikoj Moštanici, ogranak je organizovao i izložbu ručnih radova, ikona i starina, muzičko-poetsko i književno veče, muzički recital i nastup kulturno-umetničkih društava. Ogranak se isticao i po broju prenumeranata na izdanja Vukove zadužbine, a posebno na Danicu.

Na Tribini je učestvovao i Slavko Vejinović, savetnik i glavni i odgovorni urednik lista Zadužbina, koji je predstavio svoju najnoviju knjigu Vukova zadužbina u 20. i 21. veku.

Dr Jugoslav Antonić i Živka Marković
Dr Jugoslav Antonić i Živka Marković

Priredila Živka MARKOVIĆ

Tribina o aktivnosti ogranka u Velikoj Moštanici