Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će Vukova zadužbina i ove godine, u decembru, objaviti kalendar – zabavnik Danica 2017, koja je tematski posvećena Srbima svima i svuda. Kao dodatak, u knjizi će biti štampano i posebno izdanje zabavnika Danica za mlade IX.

Kao i svake godine, u Danici objavljujemo kalendar za Srbe sva tri zakona, kao i jevrejski, a zadržane su i redovne rubrike: Osvetljenja, Narodna književnost i umetnost, Svetosavska čitanka, Jezik, Opisanije namastira, Dinastije, Prvi srpski ustanak, Narodni kuvar, Astronomija i Zadužbine. Biće objavljeni prilozi iz rada ogranaka Vukove zadužbine i spisak prenumeranata na Danicu za 2017. godinu.

 

Ističemo tek neke tekstove iz ovog ovog godišta Danice: Miodrag Maticki, SRBIMA SVIMA I SVUDA, Ljubivoje Ršumović, ZDRAVICA, Ljubinko Radenković, SRPSKI NARODNI KALENDAR: JESENJI PRAZNICI, Nikola Bura, LETOPIS XXI VEKA , Branko Bešlin, „HEROJSKO DOBA“ i „PETRAŠKE GODINE“, Rat između Austrije i Osmanskog carstva 1716–1718, Milan Đ. Milićević, KARAĐORĐE, Prota Matija Nenadović, MEMOARI (Odlomci), Anastas Jovanović, PUT KNJAZA MILOŠA PO NEMAČKOJ, Poleksija D. Dimitrijević-Stošić, APRILSKE SVEČANOSTI 1867. GODINE, Svetislav Vulović, BELEŠČICE (narodna mudrovanja), Slavko Vejinović, OTKRIVENA  BISTA VUKA STEF. KARADŽIĆA U LJUBLJANI, Đorđe Đurić, JERNEJ KOPITAR I SRPSKA KULTURA, Mihailo Petrović – Alas, SRBI NA BERMUDIMA, Katarina Granata Savić, SRBI U SENTANDREJI, Dimitrije Stefanović, KADA SU ŽENSKINJE POSTALE GRAĐANKE, Valentina Pitulić, POSLEDNJI ZAPISI  NARODNIH UMOTVORINA U SELU KUSCE KRAJ GNJILANA, Danijela Đukanović, ZMIJANSKI VEZ, Staniša Vojinović, SAKUPLJAČI NARODNIH UMOTVORINA: UROŠ MILUTINOVIĆ (1810–1889), ŽIVOJIN RADONJIĆ (1837–1889), SVETISLAV VULOVIĆ (1847–1898), Matija Bećković, POEMA O MAJCI, Rajko Petrov Nogo, SONET I SMRT (pesma), Svetlana Velmar-Janković, LEGENDA O ARANĐELOVCU (ISPOVEST KNEZA MILOŠA), Radovan Beli Marković, KOLUBARA, Ratko Popović, STRAORI (pesma), Boško Suvajdžić, JERIHONSKA RUŽA, RUKA OD PREČISTE (pesma), Dragomir Dujmov, PRIČA O KRUGU, ŽELJI I REČI, David Kecman Dako, ŽIVA SLIKA, Gordana Maletić, POTRAGA ZA AUTENTIČNOŠĆU – DRAGUTIN INKIOSTRI MEDENJAK, Branko Vujović, MLAVIN TRAG NA SLIKAKA STANKA KOSTIĆA, Aco Dogandžić, ALEKSANDAR DEJANOVIĆ, Marina Spasojević, VUKOV SRPSKI RJEČNIK, Dragoljub Zlatković, IDIOMI U PIROTSKOM GOVORU, Dejan Ristić, SVETLI ISTORIJSKI DAN OSVEĆENJA PRIZRENSKE BOGOSLOVIJE, Đoko Stojičić, LASTAVIČJE GNEZDO NA FRESCI HILANDARA (pesma), Dragan R. Mlađenović, POJANJE U MANASTIRU HILANDARU, Branislava Jevtović, KERAMIKA U SRPSKIM SREDNJOVEKOVNIM  MANASTIRIMA, Stanko Kostić, MANASTIR KUMA KRALJA ALEKSANDRA U BRANIČEVU, Staniša Vojinović, USTANIK I SARADNIK  NOVINA SRPSKIH  (1813 – 1822) MIHAILO GRUJOVIĆ, Mile Stanić, DOBROTVOR  MITROPOLIT ĐORĐE NIKOLAJEVIĆ, Snežana Bojić, GVOZDEN JOVANIĆ (1926–1997). SIMBOL PREGAOCA U SRPSKOJ KULTURI, Branka Milojević, FONDACIJA ZA MLADE TALENTE GRADA BEOGRADA, Milivoje Bešćin, GUSLE NA DAR DOBROTVORU ŽARKU PECELJU.

 

Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo i velika čast ukoliko biste i ove, kao i prethodnih godina, za vaše potrebe pretplatili određeni broj primeraka Danice 2017. i Danice za mlade IX.

 

            Ističemo da se pretplatna cena Danice“ nije menjala već više od 10 godina i da ona za „Danicu“ 2017, po primerku knjige, iznosi 900.00 dinara, a za „Danicu za mlade IX  300.00 dinara.

Pretplatu za „Danicu“ 2017. možete uplatiti do kraja novembra 2016. godine na račun Vukove zadužbine, br: 205-8530-09, sa naznakom „Za Danicu“.

Pretplatom na Danicu i Danicu za mlade pomažete ostvarivanje i drugih programa  Vukove zadužbine.

S poštovanjem,

 

Upravnik Vukove zadužbine

Mr Ljubomir Milutinović

Poziv na pretplatu za Danicu i Danicu za mlade