Pozivamo Vas da učestvujete u radu 29. Skupštine Vukove zadužbine, koja će se održati u sredu, 9. novembra 2016. godine, u 11,00 časova, u Sali Narodne biblioteke Srbije, Beograd, Skerlićeva 1.

 

D N E V N I   R E D

 1. UVODNA REČ MIODRAGA MATICKOG PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
 2. BESEDA PROF. DR VALENTINE PITULIĆ
 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. SKUPŠTINE VUKOVE ZADUŽBINE
 4. IZVEŠTAJ O RADU VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2015 – OKTOBAR 2016.
 5. PROGRAM RADA VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2016 – OKTOBAR 2017.
 6. DISKUSIJA
 7. USVAJANJE IZVEŠTAJA I PROGRAMA RADA
 8. URUČIVANJE ZAHVALNICA VELIKIM DOBROTVORIMA I DOBROTVORIMA VUKOVE ZADUŽBINE
 9. SAOPŠTENJA O NAGRADAMA VUKOVE ZADUŽBINE ZA 2016. GODINU
 10. TEKUĆA PITANJA

Pozivamo na Skupštinu zadužbinare, predstavnike državnih organa, ustanova kulture, nauke i prosvete, poverenike, članove ogranaka, dobrotvore, darodavce, članove odbora Zadužbine, prenumerante na Danicu i sve prijatelje i poštovaoce imena i dela Vuka Stefanovića Karadžića i Vukove zadužbine.

 

Očekujem Vas sa dobrodošlicom,

                                                                          Predsednik 

Dr Miodrag Maticki, s.

Prilozi:

 1. Poziv
 2. Zapisnik sa 28. skupštine
 3. Izveštaj o radu
 4. Program i plan rada
Poziv na Skupštinu Vukove zadužbine