U sredu, 29. novembra 2017. godine održana je zajednička sednica Saveta i Upravnog odbora Vukove zadužbine na kojoj su razmotrena i prihvaćena dokumenta pripremljena za  30. sednicu Skupštine Vukove zadužbine, zakazane za 5. decembar 2017. godine: Izveštaj o radu Vukove zadužbine za period novembar 2016 – oktobar 2017. godine i Program rada Vukove zadužbine za period novembar 2017 – oktobar 2018. godine.

IZVEŠTAJ O RADU

(novembar 2016 – novembar 2017)

I

Vukova zadužbina je u protekloj godini nastavila da svoju aktivnost usmerava ka negovanju kulture srpskog jezika i pisma, istoriji, književnosti, usmenom narodnom stvaralaštvu, etnologiji, etnografiji i etnomuzikologiji. Posebnu pažnju posvećivala je širem okupljanju i uključivanju mladih u programe kojima se neguju srpski jezik i ćirilica, štiti naš kulturni i duhovni identitet i čuvaju trajne vrednosti Vukovog dela.

Punu podršku Vukovoj zadužbini na ovom zadatku pružili su Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, uz blagoslov i pokroviteljstvo Episkopa raško-prizrenskog i kosovsko-metohijskog Teodosija i Grad Loznica.

Ove godine Vukova zadužbina obeležila je svoja dva velika jubileja – godišnjicu svog osnivanja: 80 godina Društva Vukova zadužbina (1937) i 30 godina od osnivanja sadašnje Vukove zadužbine, u godini obeležavanja dvestote godišnjice rođenja Vuka Karadžića (1987).

Upravni odbor Vukove zadužbine, na sednici održanoj 27. januara 2017. godine, osnovao je Odbor za obeležavanje godišnjica. Prva sednica Odbora – predsedavao je prof. dr Boško Suvajdžić – održana je 9. marta 2017. godine u Svečanoj sali Doma Vukove zadužbine. Konstituisan je Odbor i usvojen program rada. Za predsednika je jednoglasno izabran dr Miodrag Maticki, za zamenika predsednika prof. dr Boška Suvajdžića, a za sekretara Slavko Vejinović. Programom obeležavanja jubileja Vukove zadužbine u 2017. godini predviđeno je organizovanje Međunarodnog okruglog stola na temu „Vukove narodne pripovetke – istočnik autentične srpske proze sa sredine 19. veka“ u novootvorenom Obrazovno-kulturnom centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću, objavljivanja prigodnih knjiga posvećenih Vuku i njegovom delu, organizovanje poseta ograncima Vukove zadužbine i mestima u kojima je Vuk živio i radio (Beč, Temišvar, Tršić …) i  održavanja Svečane akademije u SANU.

Na poziv direktora Odseka za slavistiku Univerziteta u Beču prof. dr Alojza Voldana, prof. dr Boško Suvajdžić, predsednik Upravnog odbora Vukove zadužbine, održao je 25. i 26. aprila 2017. godine dva predavanja u Beču, i to: Folklorni elementi u romanima Ive Andrića i Vuk i Vukova zadužbina u 20. i 21. veku. U vrlo prijatnoj atmosferi, pred zainteresovanim studentima Odseka za slavistiku, predstavljen je rad Vukove zadužbine povodom 30-godišnjice njenog postojanja, kao i program planiranih aktivnosti u jubilarnoj godini.

U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, 9. novembra 2017. godine održana je Svečana akademija na kojoj je Vukova zadužbina obeležila je svoj jubilej – 30 godina od osnivanja i rada. O značaju Zadužbine i dela Vuka Stefanovića Karadžića govorili su predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić, Patrijarh srpski Gospodin Irinej i ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević. Miodrag Matici besedio je o radu Vukove zadužbine u proteklih 30 godina, a Boško Suvajdžić govorio je o Vukovoj zadužbini danas i sutra.

Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio je Vukovoj zadužbini visoko odlikovanje – Orden Svetog Despota Stefana Lazarevića. Orden je na Svečanoj akademiji uručio predsedniku Skupštine Vukove zadužbine dr Miodragu Matickom i predsedniku Upravnog odbora Vukove zadužbine prof. dr Bošku Suvajdžiću Patrijarh srpski Gospodin Irinej.

Predstavnici Vukove zadužbine, takođe, posetili su Beč 18. i 19. novembra i u Parohijskom domu crkve Svetog Save predstavili 30 godina rada Vukove zadužbine. Govorili su: Boško Suvajdžić, Slavko Vejinović i Mina Đurić, dok je Ljiljana Simić čitala odabrane tekstove iz Danice. Ovaj program organizovan je zajedno sa Srpskim prosvjetnim i kulturnim društvom PROSVJETA Austrija, pod nazivom Prosvjetini susreti i razgovori i u radu skupa su učestvovali: prof. dr Gordana Ilić Marković i prof. Srđan Mijalković. Sledećeg dana zadužbinari su posetili neka mesta u Beču u kojima je Vuk boravio i radio: posetili su groblje Svetog Marka na kome je Vuk bio sahranjen, Vukov spomenik u ulici Razumovski 22 (ispred palate grofova Razumovskih), kuću u ulici Landštrase 42, u kojoj je Vuk jedno vreme živeo, a uriličena je poseta i Jermenskom manastiru u Beču u kome je Vuk štampao svoje knjige.

Prilikom posete Srpskom kulturnom društvu „Prosvjeta“ u Zagrebu i Rijeci, Srpskom narodnom vijeću i Kulturnoj zajednici Krajine (19. i 20. oktobra), Miodrag Maticki upoznao je Srbe, radnike u kulturi, s aktivnostima Vukove zadužbine i sa njima se dogovorio o daljem zajedničkom radu u oblasti negovanja kulture srpskog jezika i pisma i drugim zajedničkim manifestacijama na ovom planu.

Savez Srba u Rumuniji obeležio je 21. novembra državni praznik Dan srpskog jezika u Rumuniji.  Tog dana organizovan je i Okrugli sto na temu Srpski jezik u sredinama izvan matice, a u večernjim satima priređena je Svečana akademija na kojoj je besedio Miodrag Maticki o Vukovoj zadužbini i vezama Vuka Karadžića i Dimitrija Tirola.

Vukova zadužbina se predstavila na 84. Vukovom saboru u Tršiću posebnim programom, kojim je obeleženo 30 godina od njenog osnivanja i rada i 230 godina od Vukovog rođenja. Tom prilikom otvorena je izložba izdanja Vukove zadužbine, uz propratni film RTS-a o osnivanju Vukove zadužbine. Govorili su Miodrag Maticki, Boško Suvajdžić i Dejan Mihailović, urednik Lagune, sa kojom je objavljena Vukova knjiga Srpske narodne pripovjetke.  Noseći deo ovog programa bilo je organizovanje Međunarodnog okruglog stola na temu: VUKOVE NARODNE PRIPOVETKE – ISTOČNIK AUTENTIČNE SRPSKE PROZE SA SREDINE 19. VEKA. U raspravi je učestvovalo 12 naučnih radnika iz zemlje i sveta, kao i više naših istaknutih književnika.

Izdanja Vukove zadužbine: u Izveštajnom periodu objavljeno je dvadeset četvrto godište kalendara – zabavnika Danica za 2017. godinu, s ilustracijama u boji. Ovo izdanje, sa dodatkom Danice za mlade IX, tematski je posvećeno Srbima svima i svuda. U njoj su predstavljene kulturne, obrazovne i sveukupne društvene aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, njegovog jezika i pisma. Kao i u prethodnim godištima, objavljen je MESECOSLOV za Srbe sva tri zakona, a zadržane su i redovne rublike: Osvetljenja, Narodna književnost i umetnost, Svetosavska čitanka, Jezik, Opisanije namastira, Dinastije, Prvi srpski ustanak, Narodni kuvar, Astronomija i Zadužbine. Takođe, u ovom godištu objavljeni su i prilozi iz rada ogranaka Vukove zadužbine i spisak prenumeranata na Danicu za 2017. godinu.

Knjigu Vuk Stefanović Karadžić Srpska usmena narodna baština na francuskom jeziku Vukova zadužbina objavila je zajedno s IK Čigoja štampa iz Beograda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Urednik knjige je prof. dr Boško Suvajdžić, koji je napisao Uvod, komentare i napomene. Redakcija knjige: dr Miodrag Maticki, odgovorni urednik, Mina Đurić, izvršni urednik, prof. dr Brigita Mladenović, prevodilac na francuski jezik, prof. dr Jelena Novaković, urednik i redaktor i Milijana Simonović, likovni urednik. Ovo vredno delo teži da evropskoj i svetskoj javnosti, pre svega u zemljama na francuskom govornom području, ponovo skrene pažnju na svu kompleksnost i dragocenost naučnog dela Vuka Karadžića. U tom smislu, knjiga se oslanja na naučne studije i biografska istraživanja života i dela Vuka Karadžića. Izdavanjem ove knjige pružena je prilika današnjim generacijama naših sunarodnika koji žive u zemljama francuskog govornog područja da francuski jezik uče na usmenom blagu srpskog naroda koje je zabeležio Vuk Stef. Karadžić. Obim knjige je 320 strana i ilustrovana je velikim brojem fotografija u boji.

Knjiga Vuk Karadžić, Srpske narodne pripovijetke – sve vukove narodne priče u jednoj knjizi objavljena je povodom obeležavanja 230. godišnjice Vukovog rođenja. Miodrag Maticki je priredio knjigu i napisao Predgovor Vukove narodne pripovetke – istočnik autentične srpske proze sa sredine 19. veka. Izdavači su Vukova zadužbina i Laguna (2017).

U godini obeležavanja 230 godina Vukovog života i 30 godina rada Vukove zadužbine, namera Vukove zadužbine bila je da objavi ilustrovanu Hronologiju Vukovog života i dela u kojoj se, hronološki, izdvojilo ono što je najznačajnije kada je reč o reformatoru srpskog jezika i pisma. Uvod u ovoj knjizi, namenjenoj svakoj srpskoj kući, školama, mladima napisao je Miodrag Maticki pod naslovom Vukov evropski krug, kako bi odredio puteve kojima je Vuk uveo srpski narod u Evropu. Miodrag Maticki je izvršio i likovnu redakciju Hronologije, koju je načinio Dejan Mihailović, lekturu i korekturu. Veliki tiraž knjige (5000 primeraka) omogućio je da ona bude podeljena kao dar učesnicima Vukovog sabora 2017, najboljim učenicima koji se bave kulturom srpskog jezika, ćiriličnim pismom, a to je i mali dar na tribinama koje u ovoj godini održavamo u zemlji i svetu na kojima predstavljamo rad Vukove zadužbine.

Objavljen je Almanah Mladi govore, azbučnik srpske duhovnosti, u kojem su sadržani najbolji učenički radovi sa prethodnih takmičenja Dani ćirilice. Zbornik su zajednički objavili Vukova zadužbina i ogranak Vukove zadužbine u Bavaništu Dani ćirilice. Zbornik su pripremili Vera Sekulić i Miodrag Maticki. Urednik je Boško Suvajdžić, a recenzent akademik Vidojko Jović.

Takođe, u ovom izveštajnom periodu objavljena su i dva broja lista Zadužbina (brojevi 102 i 103), u kojima su predstavljene brojne i raznovrsne aktivnosti Vukove zadužbe, njenih organa i ogranaka i publikovani prilozi o značajnim kulturnim i obrazovnim aktivnostiam u matici, zagraničju i rasejanju.

Na posebnoj svečanosti u Domu Vukove zadužbine, 22. maj 2017. godine, uručane su nagrade Vukove zadužbine za 2016. godinu: Nagrada za umetnost uručena je BISERKI RAJČIĆ (za prevod „Galicijskih priča“ Andžeja Stasjuka, „Heliks“, Smederevo, 2015; „Neuračunljivo“ Eve Zonenberg, „Kuća poezije“, Banja Luka, 2016; „Venecijanskog portreta“ Gustava Herlinga-Gruđinskog, „Književna opština Vršac“, 2016), a nagrada za nauku uručena je JELICI STOJANOVIĆ, za knjigu „Put srpskog jezika i pisma“ (Srpska književna zadruga, Beograd, 2016).  O nagradama i nagrađenim delima govorili su dr Draško Ređep, prof. dr Slobodan Grubačić i  prof. dr Boško Suvajdžić.

Zadužbina je nastavila aktivnosti i na organizovanju Vukove tribine iz ciklusa Kulturno nasleđe, na kojoj se predstavljaju nove knjige iz oblasti jezika, folklora i etnografije srpskog i drugih slovenskih i balkanskih naroda. Uređivanje i vođenje Tribine povereno je prof. dr Ljubinku Radenkoviću, potpredsedniku Skupštine Vukove zadužbine, a u njenom radu učestvuju istaknuti naučni, kulturni i javni radnici iz zemlje i sveta, prijatelji i saradnici Vukove zadužbine. Tako je, na primer, 23. marta održana Vukova tribina posvećenu Zborniku naučnih radova SERBICA IAPONIKA – Doprinos japanskih slavista srpskoj filologiji. Ovo delo, 21. po redu, objavljeno je u okviru edicije Studije o Srbima, koju su zajednički pokrenuli Zavod za udžbenike, Matica srpske i Vukova zadužbina. O knjizi su govorili prof. dr Milivoj Alanović, prof. dr Divna Tričković, prof. dr Dalibor Kličković, prof. dr Jasna Vlajić Popović, prof. dr Sreto Tanasić i prof. dr Motoki Nomaći, jedan od autora i glavni urednik. U programu je učestvovao i prof. dr Boško Suvajdžić, koji je i vodio tribinu. U utorak, 23. maja održana je tribina na kojoj je predstavljena knjiga Boška Suvajdžića Orao se vijaše: predvukovski zapisi srpske usmene poezije. O knjizi su govorili prof. dr Zoja Karanović, dr Danijela Petković i autor. U muzičkom delu programa učestvovala je dr Jelena Jovanović, muzikolog.

Tokom ovog izveštajnog perioda u Domu Vukove zadužbine radilo je Vukovo čitalište, koje vodi Ljiljana Simić, a uz podršku redakcija Danice za mlade (Miodrag Maticki i Gordana Maletić), pisaca za decu, saradnika Danice za mlade, kao i predstavnika više osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Predstavnici Zadužbine učestvovali su u radu ogranaka Vukove zadužbine u Čačku, Loznici (uručivanje nagrade Vukovo zvono), Bavaništu (Dani ćirilice 2016), Velikom Popovcu (pesnička manifestacija Ćirilica – ogledalo srpske duše), Fondaciji Žabljak, Šavnik, Plužine (Petrovdanski pjesnički vijenac), na Književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima, na 46. Đačkom Vukovom saboru i 84. Vukovom saboru u Tršiću. Predstavnici Zadužbine učestvovali su i na 60.  Zmajevim dečijim igrama, koje su trajale od 7. do 11. juna, kao i na Zimskim susretima nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti.

Vukova zadužbina primila je više darova od zadužbinara, prijatelja i saradnika. Svoje knjige i knjige drugih autora darivali su: Muzejsko društvo Srbije (poklonilo je Monografiju Vodič kroz muzeje Srbije); Drago Njegovan poklonio je knjigu ZMAJ – Društvo srpskih književnika, novinara i umetnika 1904-2014. Rade Obradović, predsednik Ogranka Vukove zadužbine u Velikom Popovcu poklonio je knjige: Sazvežđe vekove i Ognjišta večni plamen Sedma pesnička rukovet. Ognjen Krstić i dr Slavomir Gvozdenović iz Temišvara darivali su Vukovoj zadužbini knjige koje je objavio Savez Srba u Rumuniji. Književnik Radomir Putniković, koji živi u Londonu, autor knjige basni Trista slavujevih pesama darovao je Vukovoj zadužbini Legat Radomira Putnikovića. Miloš Nemanjić darovao je Vukovoj zadužbini Monografiju Hristine Vitolić-Valtisbil podsvećenu istaknutom umetniku Iliji Vitoliću, slikaru, vajaru, scenografu, publicisti i likovnom kritičaru. Knjige Vukovoj zadužbini, takođe, darivali su i Dragutin Brčin, Beograd, Milunka Mitić, Niš, Žarko Dimić, Sremski Karlovci, Olgica Stefanović, Novi Sad …..

Akademik Nikola Konjević iz Beograda poklonio je Vukovoj zadužbini sliku, ulje na platnu (37h27,5), Kuća Vuka Karadžića iz 1930. godine. Milan Stojkov, arhitekta i slikar iz Sombora, darovao je Vukovoj zadužbini ilustrovani katalog svojih slika – Slavni sinovi ravnice, u kome su predstavljene 33 ličnosti. Takođe i akademski slikar iz Beograda Dobri Stojanović poklonio je Vukovoj zadužbini ilustrovani katalog svojih slika. Milan Ilijin Micko, Izvršni direktor Prijatelja dece Zemuna, darovao je Vukovoj zadužbini grafiku akademskog slikara Bosiljke Kićevac koju je ona posvetila dvestotojgodišnjici Vukovog rođenja. Stanko Kostić, likovni umetnik fotografije iz Beograda darovao je uramljenu fotografiju Patrijarha Pavla (22 h 44).

Vukova zadužbina ažurirala je svoj veb-sajt, tako da sada redovnije i sadržajnije informiše svoje zadužbinare, prijatelje i saradnike o ostvarivanju svojih programa i o aktivnostima ogranaka.

 

II

P r e g l e d    a k t i v n o s t i

 

Ponedeljak, 21. novembar 2016. godine

Na Svečanoj akademiji Saveza Srba u Temišvaru obeležen je 21. novembar, dan koji je Rumunski parlament proglasio za Dan srpskog jezika u Rumuniji. Tom prilikom predstavljen je Leksikon Srba književnika sa tla današnje Rumunije i izložba porcelanskih kaligrafskih medalja Milorada Vukanovića Mišela, diplomiranog keramičara primenjenih umetnosti. Svečanoj sednici prisustvovao je i Miodrag Maticki, koji je govorio o radu Vukove zadužbine i istakao da su pisci najveći jezikotvorci književnog jezika, koji ga podjednako neguju i održavaju živim u matici, zagraničju i dijaspori.

Sreda, 30. novembar

U Domu Vukove zadužbine predstavljena je zbirka priča za decu Slavke Petković Grujičić I dečaci plaču i knjiga pesama Rajka Lukača Pajaci na pijaci. U interaktivnom susretu sa mladima, učenicima OŠ „Đura Jakšić“ iz Beograda, nadahnuto je govorila Gordana Maletić, urednica Danice za mlade.

Četvrtak, 15. decembar

Međunarodni slavistički centar predstavio je u Svečanoj sali Doma Vukove zadužbine svoja nova izdanja. Posebno je ukazano na protekle aktivnosti Centra i planirane zadatke. Učestvovali su: Ljiljana Marković, dekan Filološkog fakulteta, Dragana Mršević Radović, upravnik Međunarodnog slavističkog centra, Miodrag Maticki, predsednik Skupštine Vukove zadužbine i Boško Suvajdžić, u svojstvu zamenika upravnika Međunarodnog slavističkog centra.

Četvrtak, 15. decembar

Na Vukovoj tribini u Domu Vukove zadužbine predstavljena je knjiga Branka Zlatkovića Male priče o Vuku Karadžiću (od 1787. do 1824), u izdanju Instituta za književnost i umetnost, Beograd, 2015. O knjizi su govorili: Miodrag Maticki, Vojislav Jelić, Boško Suvajdžić, Marina Mladenović Mitrović i autor.

Četvrtak, 2. februar

U Zadužbini Ilije M. Kolarca predstavljeno je dvadeset i četvrto godište Danice Vukove zadužbine, koje je tematski posvećeno Srbima svima i svuda i obeležavanju 30. godišnjice osnivanja Vukove zadužbine. U ovom godištu Danice predstavljene su kulturne, obrazovne i sveukupne društvene aktivnosti Srba u zemlji i svetu, a koje imaju za cilj očuvanje kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, njegovog jezika i pisma na prostorima na kojima danas žive.

Utorak 21. februar

Povodom Dana pismenosti u OŠ „Branko Radičević“ na Novom Beogradu predstavljeni su rad Vukove zadužbine i Danica za mlade. Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta, koja je govorila učenicima novobeogradskih osnovnih škola o ćirilici i Vukovoj zadužbini, a Branko Stevanović, književnik za decu, o književnosti za mlade.

 Petak 24. februar

U OŠ „Vlada Obradović Kameni“ predstavljena je Danica za mlade. Učestvovali su Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta i Božidar Pešev, književnik.

Četvrtak, 9. mart

Održana je konstitutivna sednica Odbora za obeležavanje jubileja Vukove zadužbine: 80 godina od osnivanja prve Vukove zadužbine (1937) i 30 godina od osnivanja sadašnje Vukove zadužbine (1987). Za predsednika Odbora jednoglasno je izabran dr Miodrag Maticki, za zamenika predsednika prof. dr Boško Suvajdžić, a za sekretara Slavko Vejinović. Takođe, Odbor je usvojio i program aktivnosti na obeležavanju ovih značajnih godišnjica Vukove zadužbine.

Četvrtak 16. mart

U OŠ „23. oktobar“ u Sremskim Karlovcima, u okviru Prolećnih Brankovih dana predstavljen je časopis Danica za mlade. U programu su učestvovali Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta, i pesnici: Božidar Pešev, Rajko Lukač i Branko Stevanović. Đaci, pesnici i recitatori (Anja Pršo, Sunčica Mićić i Jovana Ratković) govorili su poeziju Branka Radičevića. Marija Sloboda, urednica „Brankovog kola“, govorila je o Vukovoj zadužbini i manifestaciji „Brankovi dani“ u Sremskim Karlovcima.

 Petak 17. mart

OŠ „Jovan Dučić“ iz Novog Beograda i deca iz Švajcarske koja uče srpski jezik u Cirihu posetila su Vukovu zadužbinu. Ljubomir Milutinović, upravnik Vukove zadužbine, upoznao ih je sa radom i tom prilikom poklonio im je „Danicu“. Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta, predstavila im je Danicu za mlade, a pesnik Božidar Pešev govorio je svoju poeziju i razgovarao sa učenicima.

Četvrtak, 23. mart

U Svečanoj sali Doma Vukove zadužbine održana je Vukova tribina posvećenu Zborniku naučnih radova SERBICA IAPONIKA – Doprinos japanskih slavista srpskoj filologiji. O knjizi su govorili prof. dr Milivoj Alanović, prof. dr Divna Tričković, prof. dr Dalibor Kličković, prof. dr Jasna Vlajić Popović, prof. dr Sreto Tanasić i prof. dr Motoki Nomaći, jedan od autora i glavni urednik. U programu je učestvovao i prof. dr Boško Suvajdžić, koji je i vodio tribinu.

 Petak 7. april

U Ekonomskoj školi „Nada Dimić“ u Zemunu predstavljena je Danica za mlade. Učestvovali su Gordana Maletić, urednica „Danice“, Božidar Pešev, pisac i Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta.

Ponedeljak 10. april

U Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ u Kovinu predstavljena je Danica za mlade. Učestvovali su Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta, Božidar Pešev, pisac, i učenici iz osnovnih škola.

Petak 21. april

U Osnovnoj školi „Ruđer Bošković“ predstavljena je Danica za mlade. Učestvovali su Radislav Jović, pesnik za decu i Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta.

 Utorak 9. maj

U Tehničkoj školi u Obrenovcu predstavljeni su Vukova zadužbina i Danica za mlade povodom Dana škole i Dana pobede. Učestvovali su Ljiljana Simić i pisci za decu: Vesna Aleksić, Božidar Pešev, Gordana Maletić,  Jovo Knežević i učenici škole.

 Sreda, 10. maj

U Prvoj beogradskoj gimnaziji predstavljeni su Vukova zadužbina i Danica za mlade. Učestvovali su Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta, Gordana Maletić, urednica „Danice“ i pesnik Božidar Pešev.

Četvrtak, 11. maj

U Svečanoj sali Doma Vukove zadužbine održana je sednica Uprave Društva za srpski jezik i književnost Srbije, na kojoj su razmotrene pripreme za održavanje takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola: Pete Književne olimpijade (održane 13. i 14. maja u Sremskim Karlovcima) i 27. Republičkog takmičenja iz srpskog jezika i jezičke kulture (održanog 27. i 28. maja u Tršiću).

Petak, 12. maj

U Osnovnoj školi „Lazar Savatić“ predstavljena je Danica za mlade. Učestvovali su Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta, i učenik Nikola Milina.

Utorak, 16. maj

Vukovu zadužbinu posetili su učenici i profesori Gimnazije iz Zrenjanina. Sa njima su razgovarali Ljiljana Simić, urednica Vukovog čitališta, Gordana Maletić, urednica Danice za mlade i Božidar Pešev, pisac za decu.

Utorak, 23. maj

Održana je Vukova tribina iz Ciklusa Kulturno nasleđe, na kojoj je predstavljena knjiga Boška Suvajdžića Orao se vijaše: predvukovski zapisi srpske usmene poezije. Izdavači: Filozofski fakultet u Nišu, Filološki fakultet – Beograd, Biblioteka „Litteraria Serbica“ 6, 2014. O knjizi su govorili prof. dr Zoja Karanović, dr Danijela Petković i autor. U muzičkom delu programa učestvovala je dr Jelena Jovanović, muzikolog. Rukovodilac tribine: dr Ljubinko Radenković.

Subota, 24. jun

U Velikom Popovcu održana je završna pesnička manifestacija, deveta po redu, „Ćirilica – ogledalo srpske duše“, koju su organizovali Opština Petrovac na Mlavi, Mesna zajednica Veliki Popovac, Crkvena opština Veliki Popovac, Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ Petrovac na Mlavi i Vukova zadužbina Beograd – ogranak Veliki Popovac. Ispred Vukove zadužbine, svečanosti su prisustvovali Ljubomir Milutinović, upravnik i Ljiljana Simić, urednik Vukovog čitališa.

 Utorak, 4. jul

Na prigodnoj svečanosti u Domu Vukove zadužbine obeležen je dan sećanja na akademika Dejana Medakovića (1922–2008), koji je na čelu Vukove zadužbine bio 17 godina, od 1991. do 2008. godine. O Dejanu Medakoviću i njegovom delu, a posebno o njegovom doprinosu razvoju i uspešnom radu Vukove zadužbine govorili su Miodrag Maticki, Boško Suvbajdžić, Pavle Medaković i Radmila Milentijević.

Četvrtak, 7. septembar

U Domu Vukove zadužbine održana je konferencija za novinare. Razgovarano je o programu 84. Vukovbog sabora, koji je održan u Tršiću i Loznici od 11. do 17. septembra. Učestvovali su Snežana Nešković Simić, direktor Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ u Loznici, Miodrag Maticki i Boško Suvajdžić. Posebno reči bilo je o organizovanju okruglog stola na temu: „Vukove narodne pripovetke – istočnik autentične srpske proze sa sredine 19. verka“, kojeg je Vukova zadužbina pripremila povodom obeležavanja 30. godina od svog osnivanja i rada i 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića.

Petak, 8. septembar

Povodom Međunarodnog dana pismenosti 8. septembra, u Srpskoj čitaonici u Irigu Vukova zadužbina predstavila je Danicu za mlade. U programu su učestvovali: Miodrag Maticki, Gordana Maletić, Ljiljana Simić i Ljubomir Milutinović, zajedno sa učenicima i nastavnicima Osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga.

Petak, 15. septembra

U okviru 84. Vukovog sabora, u novoizgrađenom Kulturno-obrazovnom centru Vuk Karadžić u Tršiću, Vukova zadužbina organizovala je Međunarodni okrugli sto na temu: Vukove narodne pripovetke – istočnik autentične srpske proze sa sredine 19. veka, povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja Vukove zadužbine i 230 godina od Vukovog rođenja. U radu skupa učestvovali su književnici i naučni radnici koji se bave Vukovim delom. Tom prilikom otvorena je i izložba knjiga koje je izdala Vukova zadužbina  i prikazan film RTS-a  iz 1989. godine o osnivanju Vukove zadužbine 1987. godine i početku njenog rada.

Ponedeljak, 25. septembar

U Vukovoj zadužbini, u okviru programa Dani evropske baštine, predstavile su se  Zmajeve dečije igare. Učestvovali su dobitnici nagrada ove velike književne i kulturne manifestacije, koji su učenicima OŠ „Nikola Tesla“ iz Beograda i članovima Literarne sekcije čitali svoje stihove, priče i asocirali sećanjima na Zmajeve dečije igre, o čemu je govorio i direktor Igara Dušan Pop Đurđev. Program je vodila Ljiljana Simić.

Petak, 29. septembar

Ogranak Vukove zadužbine iz Čačka organizovao je, uz podršku Turističke organizacije, Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Školske uprave Čačak, promociju ovogodišnjeg izdanja Danice i Dnice za mlade. U programu su učestvovali: Grozdane Komadinić, predsednica Ogranka Vukove zadužbine, akademik Dragutin A. Đukić, Danijela Kovačević Mikić, prosvetni savetnik i Zorica Lešović Stanojević, novinar i književnik. Učenici osnovnih škola „Vuk Karadžić” i „Sveti đakon Avakum” učestvovali su u programu i čitali odabrane tekstove iz ovogodišnjih izdanja Danice i Danice za mlade, koje su  pripremile nastavnice Jasminka Marić Glišović i Mila Mutavdžić. U ime Vukove zadužbine svečanom skupu prisustvovali su i učestvovali u radu Muiodrag Maticki i Ljubomir Milutinović.

Četvrtak, 5. oktobar

Na svečanosti u Matici iseljenika Srbije obeležena je 20-godišnjica Srpskog radio Čikaga, čiji je domaćin bio Milorad Ravasi, direktor ovog radia. Na svečanosti su govorili Miloje Popović Kavaja, Milivoje Pavlović, Miodrag Jakšić i Vladimir Božović. Slavko Vejinović je, u ime Vukove zadužbine, gospodinu Ravasiju uručio poklon – Vukov srebrenjak iz 1987. godine i knjigu „Vukova zadužbina u 20. i 21. veku“. Tokom večeri Ravasi je dugogodišnjim sdaradnicima uručio i prigodna priznanja.

Utorak, 10. oktobar

Odbor Vukove zadužbine za umetnost održao je sednicu – predsedavao je dr Draško Ređep, predsednik – na kojoj je razmotrio prispele predloge za dodelu nagrade Vukove zadužbine za umetnost za 2017. godinu. Odbor je jednoglasno doneo Odluku da se nagrada Vukove zadužbine za umetnost za 2017. godinu dodeli Mihailu Đokoviću Tikalu, za izložbu slika i crteža priređenu u galeriji „Lazar Lazarević“ u Sremskoj Mitrovici.

Utorak, 10. oktobar

Žiri za dodelu nagrade „Dejan Medaković“ za 2017. godinu, u sastavu: dr Draško Ređep, predsednik i članovi Radovan Popović i prof. dr Boško Suvajdžić, na zasedanju koje je održano 10.10.2017. godine u Vukovoj zadužbini, doneo je  Odluku da se nagrada Nagrada „Dejan Medaković“, koju dodeljuje IK „Prometej“, deseta u nizu, za 2017. godinu dodeli Milisavu Saviću za knjigu Epska Srbija (Beograd: Društvo Raška škola, 2017).

Utorak, 10. oktobar

U Svečanoj sali Doma Vukove zadužbine predstavljena je knjiga dr Draška Ređepa Strah i neizvesnost, koju je objavila IK Prometej. O ovom vrednom delu govorili su Boško Suvajdžić, Zoran Kolundžija, Đorđe Sibinović, Miroljub Todorović, Milivoje Pavlović, Snežana Miladinović Lekan, Gordana Vlahović, Gordan Lemajić i Miodrag Maticki. Rada Đuričin, dramska umetnica iz Beograda, čitala je odabrane tekstove iz ove knjige.

Četvrtak, 12. oktobar

U Prizrenu i Velikoj Hoči, od 12. do 13. oktobra 2017. godine održan je  MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP – SAVREMENA SRPSKA FOLKLORISTIKA V, Folklorno nasleđe Srba sa Kosova i Metohije u slovenskom kontekstu, na kome su učestvovali istaknuti folkloristi, naučni radnici i saradnici iz Srbije, Rusije, Poljske, Bugarske, Crne Gore i Republike Srpske. Obrađene su sledeće teme: Rad ruskog konzula Ivana Stepanoviča Jastrebova, Narodne umotvorine Srba sa Kosova i Metohije u slovenskom kontekstu, Kosovo i Metohija – duhovna i materijalna kultura i Savremena srpska folkloristika. Na posebnoj plenarnoj sednici predstavljena je Vukova zadužbina povodom jubileja – 30 godina od njenog osnivanja. Organizatori međunarodnog naučnog skupa bili su Udruženje folklorista Srbije (Beograd) i Bogoslovija “Sveti Kirilo i Metodije“ u Prizrenu. Suorganizator je bio Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Ponedeljak, 23. oktobar

Vukovo čitalište predstavilo se na 62. Beogradskom sajmu knjiga s programom „S one strane duge“. Učestvovali su Minja Subota, Vesna Aleksić književnica, Sportski klub „Laki star“, Vanja Bulović trener i Ljiljana Simić urednica Programa. Na „Platou Laze Kostića“, 25. oktobra Vukova zadužbina je predstavila svoj almanah Danicu za 2017. godinu. Govorili su Miodrag Maticki i Boško Suvajdžić. U sali „Aleksandar Vučo“, 26. oktobra predstavljena je „Danica za mlade“. U programu su učestvovali Miodrag Maticki, Ljiljana Simić i saradnici almanaha.

Ponedeljak, 6. novembar

U prisustvu brojnih zvanica iz sveta nauke, predstavnika Banjalučkog univerziteta i mnogobrojnih gostiju, na platou ispred Filološkog fakulteta u Banjaluci, svečano je otkrivena bista velikana i reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića. U ime Vukove zadužbine svečanosti su prisustvovali Miodrag Maticki, Boško Suvajdžić i Ljubomir Milutinović. Vukovu bistu, umjetničko delo u bronzi, rad akademske vajarke Sare Nikolić, svečano su otkrili konzul Republike Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić, rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga i generalni direktor kompanije m:tel Marko Lopičić.

Četvrtak, 9. novembar

U SANU održana je Svečana kademija Vukove zadužbine povodom obeležavanja jubileja: 30 godina Vukove zadužbine (1987-2017). Svečanu akademiju otvorio je akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU, a skupu se obratio i Njegova Svetost Patrijarh srpski, gospodin Irinej, koji je Vukovoj zadužbini uručio visoko priznanja Svetog Sinoda – Orden Svetog Despota Stefana Lazarevića. Takođe, učesnicima Svečane akademije obratio se i Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Miodrag Matici besedio je o radu Vukove zadužbine u proteklih 30 godina, a Boško Suvajdžić govorio je o Vukovoj zadužbini danas i sutra.

Subota, 18. novembar

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo POSVJETA Austrija i Vukova zadužbina, u Parohijskom domu crkve Svetog Save u Beču, na tribini Prosvjetini susreti i razgovori, predstavili su Vukovu zadužbinu i njene aktivnosti u proteklih 30 godina. Gvorili su: Boško Suvajdžić, Slavko Vejinović i Mina Đurić, a Ljilja Simić je čitala odabrane tekstove iz Danice. U ime SPKD PROSVJETA Austrija  govorili su prof. dr Gordana Ilić Marković i prof. Srđan Mijalković. U nedelju, 19. novembra upriličena je poseta nekim mestima u Beču, u kojima je Vuk živio i radio.

Utorak, 21. novembar

Savez Srba u Rumuniji obeležio je 21. novembra državni praznik Dan srspskog jezika u Rumuniji.  Manifestacija je protekla u znaku obeležavanja Dimitrija P. Tirola (160 godina od smrti) i njegovoga Banatskog almanaha (190 godina od prvoga godišta). Tom prilikom objavljeno je i fototipsko izdanje Banatskog almanaha za godinu 1827, prve srpske knjige objavljene u Temišvaru, kojom je u Banatu zasnovan nov srpski izdavački centar. Tog dana organizovan je i Okrugli sto na temu Srpski jezik u sredinama izvan matice, a u večernjim satima priređena je Svečana akademija na kojoj je besedio Miodrag Maticki o Vukovoj zadužbini i vezama Vuka i Diumitrija Tirola.

Sreda, 29. novembar

Održana je zajednička sednica Saveta i Upravnog odbora Vukove zadužbine na kojoj su razmotrena i prihvaćena dokumenta pripremljena za  30. sednicu Skupštine Vukove zadužbine: Izveštaj o radu Vukove zadužbine za period novembar 2016 – oktobar 2017. godine, Program rada Vukove zadužbine za period novembar 2017 – oktobar 2018. godine, predlog kandidata za dopunu organa Vukove zadužbine i predlog kandidata za dodelu priznanja Vukovoj zadužbini u 2017. godini.

 

PROGRAM RADA

za period novembar 2017 – oktobar 2018.

 

Vukova zadužbina svoju aktivnost temelji na delu Vuka Karadžića, a tiče se srpskog jezika i pisma, istorije, književnosti, usmenog narodnog stvaralaštva, etnologije, etnografije i etnomuzikologije. Posebnu pažnju posvećuje unapređivanju kulture srpskog jezika i širem okupljanju i uključivanju mladih u programe kojima se neguje srpski jezik i pismo, štiti naš kulturni i duhovni identitet i čuvaju trajne Vukove poruke.

 

Srpski jezik i pismo

 • Staranje o srpskom jeziku i ćirilici čini osnovu Programa i Statuta Vukove zadužbine. Ovaj temeljni zadatak Zadužbina ostvaruje preko svojih ogranaka, Tribine Vukove zadužbine, Vukovog čitališta, saradnjom sa školama, bibliotekama i kulturnim centrima u matici, zagraničju i dijaspori, kao i prilozima objavljenim u Danici, Danici za mlade, listu Zadužbina i u svojim drugim izdanjima;
 • Zadužbina će se posebno angažovati na popularisanju ćirilice kod učenika osnovnih i srednjih škola kroz takmičenja koja organizuju ogranci Vukove zadužbine: Dani ćirilice (Bavanište), Vukovo zvono (Loznica); tradicionalni literarni i likovni konkursi koje objavljuju ogranci (Niš, Čačak), Petrovdanski pjesnički vijenac (Fondacija Žabljak, Šavnik, Plužine), Ćirilica – ogledalo srpske duše, pesnička manifestacija (Veliki Popovac), Dani ćirilice, Sombor;
 • Podsticaće i pomagaće rasprave i istraživanja o aktuelnim pitanjima srpskog jezika i pisma: organizovanje jezičkih tribina, okruglih stolova, objavljivanje stručnih publikacija i napisa u štampi, organizovanje dijalektoloških istraživanja i istraživanja narodne leksike;

 

 Učešće Vukove zadužbine u obrazovanju, vaspitanju i narodnom prosvećivanju

 • Pokroviteljstvo Republičkog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola iz srpskog jezika i jezičke kulture u Tršiću, u okviru 47. Đačkog Vukovog sabora;
 • Učešće na Književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima – Republičkom takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola iz književnosti, koje organizuju Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Školska uprava Novog Sada i Karlovačka gimnazija;
 • Unapređivanje rada Vukovog čitališta i obezbeđivanje većeg učešća đaka iz osnovnih i srednjih škola na prigodnim programima u Domu Vukove zadužbine, kao i posete urednika i saradnika Danice i Danice za mlade osnovnim i srednjim školama, bibliotekama i Centrima za kulturu;
 • Nagrađivanje najboljih lingvističkih sekcija osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Organizatori manifestacije su: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Vukova zadužbina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Nagrađivanje pobednika na Republičkoj smotri recitatora Pesniče naroda mog (mlađi, srednji i stariji učenički uzrast);
 • Nagrađivanje pobednika na Republičkom takmičenju učenika srednjih škola u besedništvu;
 • Nagrađivanje učenika, pobednika na takmičenjima koja organizuju ogranci Vukove zadužbine;
 • Podsticanje istraživačkog i sakupljačkog rada ogranaka Vukove zadužbine, posebno u radu sa mladima; širenje saradnje ogranaka sa osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama u Srbiji;
 • Unapređivanje saradnja sa klubovima, društvima, udruženjima i drugim asocijacijama Srba u regionu, dijaspori i zagraničju.

Izdavačka delatnost i digitalizacija Sabranih dela Vuka Stef. Karadžića

 • Priprema i štampanje 25. godišta kalendara – zabavnika Danice za 2018. godinu, koje će biti posvećeno obeležavanju 30 godišnjice od osnivanja i rada Vukove zadužbine. U posebnom bloku prikazaće se rasprava sa Međunarodnog okruglog stola, organizovanog septembra u Tršiću, na temu: „Vukove narodne pripovetke – istočnik autentične srpske proze sa sredine 19. veka“ (uređuju: Miodrag Maticki, glavni urednik i Nada Milošević Đorđević);
 • Štampanje posebnog izdanja desetog godišta školskog zabavnika Danica za mlade X (uređuju: Miodrag Maticki, glavni urednik i Gordana Maletić);
 • Izdavanje dva broja lista Zadužbina – brojevi 104 i 105 (Slavko Vejinović, glavni i odgovorni urednik);
 • Objavljivanje knjige Vuk Karadžić za decu. Autori: dr Branko Zlatković i Msr Tatjana Vujnović. Urednik: Miodrag Maticki;
 • Vukova zadužbina i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ u Loznici objaviće Zbornik sa Međunarodnog okruglog stola, održanog septembra u novootvorenom Obrazovno-kulrurnom centru „Vuk Karadžić“ i Tršiću, na temu: „Vukove narodne pripovetke – istočnik autentične srpske proze sa sredine 19. veka“.
 • U okviru ediciju „Sinteze“, nastaviti rad na zborniku: Šumadija kroz vekove. Slojevi kultura Šumadije. Urednik: Ljubinko Radenković;
 • Objavljivanje Bibliografije Danice Vukove zadužbine (1994-2017) – autor Nataša Jovanović;
 • Objavljivanje Bibliografije lista Zadužbina (100 brojeva) i koričenje 60 kompleta;
 • Objavljivanje Kataloga – Darovi Vukovoj zadužbini (autor: Stanko Kostić; recenzent: akademik Dinko Davidov);
 • Nastavak rada na digitalizaciji Sabranih dela Vuka Karadžića: digitalizacija I–XIII tomova Prepiske Vuka Stefanovića Karadžića i izrada registra imena i geografskih pojmova. U planu je da se najpre  digitalizuju XIII knjiga Prepiske (1863–1864) i II tom, III knjige O jeziku i književnosti – poslednje dve knjige iz opusa Sabranih dela, koje je Vukova zadužbina objavila 2014. godine.

 

Tribina Vukove zadužbine

 • Na Tribini Vukove zadužbine, u okviru ciklusa Kulturno nasleđe, predstavljaće se knjige iz oblasti kojima se Vuk bavio, kao i dela dobitnika nagrada Vukove zadužbine. Rukovodilac Tribine prof. dr Ljubinko Radenković;
 • Predstavljanje Danice 2018, Danice za mlade X i knjiga: „Vuk Karadžić, Srpske narodne pripovijetke – Sve Vukove narodne priče i jednoj knjizi“; „Vuk Stefanović Karadžić Srpska usmena narodna baština“ na francuskom jeziku; Dejan Mihailović, Hronologija Vukovog života i dela, monografije Vukova zadužbina u XX i XXI veku, lista Zadužbina i drugih izdanja Vukove zadužbine i njenih ogranaka;
 • Predstavljanje knjiga nastalih u saradnji sa ograncima Vukove zadužbine.

 

Ogranci Vukove zadužbine

 • Unapređivanje saradnje i podsticanje rada ogranaka Vukove zadužbine na većem angažovanju i uključivanju mladih, naročito učenika osnovnih i srednjih škola u aktivnostima kojima se čuva i štiti kulturni i duhovni identitet i baština srpskog naroda;
 • Unapređivanje saradnje ogranaka, posebno u aktivnostima koje se odnose na negovanje kulture srpskog jezika i pisma, kulturnog i duhovnog identiteta i napredak srpskog naroda, u duhu trajnih vrednosti Vukovog dela;
 • Pomoć ograncima Vukove zadužbine u dijaspori i zagraničju na unapređivanju rada i saradnje sa asocijacijama Srba u regionu i dijaspori, a posebno sa onima koje organizuju dopunsku nastavu na srpskom jeziku;
 • Pomoć i podrška ograncima Vukove zadužbine i asocijacijama Srba u svetu na unapređivanju međusobne saradnje, ostvarivanju programa i obeležavanju značajnih jubileja i godišnjica;
 • Oživljavanje rada postojećih i osnivanje novih ogranaka u Srbiji (Aranđelovac, Užice, Apatin, Subotica, Veliko Gradište), Republici Srpskoj (Gradiška, Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Banja Luka) i dijaspori (Beč, Temišvar);

 

Naučni skupovi i druge aktivnosti u oblasti kulture, nauke i umetnosti

 • U saradnji sa Institutom za književnost i umetnost u Beogradu nastaviće se rad na ostvarivanju projekta: Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu;
 • Zajedno s ograncima i srodnim organizacijama i institucijama u matici, Vukova zadužbina će se uključivati u naučne rasprave o važnim pitanjima iz istorije, kulture, narodne književnosti, etnologije, etnomuzikologije i etnografije na duhovnom prostoru srpskog naroda;
 • Učešće u manifestacijama koje se organizuju u Beogradu i po svom karakteru bliske su delatnosti Vukove zadužbine (Dani Evropske baštine);
 • Učešće na 85. Vukovom saboru i 47. Đačkom vukovom saboru u Tršiću;  
 • Susreti sa slavistima – učesnicima Skupa slavista, koji se održava u Beogradu, u organizaciji Slavističkog centra i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 • Na sajtu Narodne biblioteke Srbije u 2018. godini naći će se, u digitalnom izdanju, Sabrana dela Vuka Karadžića – 35 knjiga. Vukova zadužbina postaraće se da se ovo digitalno izdanje može pregledati (listati) i na sajtu Vukove zadužbine.

 

Nagrade Vukove zadužbine

Vukova zadužbina u 2018. godini dodeliće dve svoje redovne godišnje nagrade: za nauku i za umetnost.

  

Obeležavanje značajnih godišnjica i datuma 

Vukova zadužbina će se tokom 2017–2018. godine uključivati u programe obeležavanja značajnih datuma i godišnjica iz naše prošlosti, na prvom mestu u obeležavanju 200 – godišnjice Vukovog srpskog Rječnika. Organizovaće tribine, tematske razgovore, konferencije za novinare, a posebni prilozi biće objavljeni u listu Zadužbina i Danici.

 

Obezbeđivanje sredstava

 • Doprinos zadužbinara, dobrotvora i velikih dobrotvora poslovanju Zadužbine;
 • Podrška nadležnih organa i institucija Republike Srbije u ostvarivanju programa Vukove zadužbine;
 • Podrška i pomoć drugih organizacija, institucija i pojedinaca u aktivnostima Vukove zadužbine i njenih ogranaka;
 • Saradnja sa pojedinim organizacijama i institucijama na zajedničkim poslovima u ostvarivanju usvojenih programa i planova rada Zadužbine;

 

Sajt Vukove zadužbine

Sadržinski i vizuelno biće nastavljeno obogaćivanje sajta Vukove Zadužbine – www.vukova-zaduzbina.rs – kako bi se redovno i kvalitetno informisala porodica zadužbinara i najšira javnost o ostvarivanju programa Vukove zadužbine i aktivnostima njenih ogranaka.

 

Priredio: Slavko VEJINOVIĆ 

USVOJENA DOKUMENTA ZA 30. SEDNICU SKUPŠTINE VUKOVE ZADUŽBINE