XVI Međunarodni kongres slavista | Okrugli sto | Vukov Srpski rječnik u svom vremenu i danas

Povodom 200 godina od prvog izdanja, u Domu vukove zadužbine, 25. avgusta 2018. godine održan je Okrugli sto XVI Međunarodnog kongresa slavista „Vukov srpski rječnik u svom vremenu i danas“. Moderator je bio Ljubinko Radenković.

Svoja saopštenja izneli su:

ŠUBERT Gabrijela (Nemačka), Srski rječnik u svetlu Vukove saradnje s Nemcima

RADIĆ Prvoslav (Srbija), Vuk Karadžić u britanskoj filološkoj vizuri (Na primeru DŽ. Bauringa i D. Vilsona)

ZAPRUDSKI Sяrgeй (Belarusь), Serbskі sloўnіk Vuka Karadžыča 1818 g. і Sloўnіk belaruskaй movы Іvana Nasovіča 1870 g.: padabenstvы і adroznennі

SUVAJDŽIĆ Boško (Srbija), Srpski rječnik (1818) u Vukovoj Prepisci

MATICKI Miodrag (Srbija), Vukove priče o rečima

ZLATKOVIĆ Branko (Srbija), Vukovi Srpski rječnik kao literarna tema

Moderator: RADENKOVIĆ Ljubinko (Srbija)

BJELETIĆ Marta, VLAJIĆ-POPOVIĆ Jasna (Srbija), Lupus in etymologia. Vukovo delo na stranicama Priručnog etimološkog rečnika srpskog jezika

KARANOVIĆ Zoja (Srbija), Obredna leksika u Srpskom rječniku (1818) Vuka Stefanovića Karadžića

MILANOVIĆ Aleksandar (Srbija), Vukova uloga u stvaranju ribolovne terminologije u Srpskom rječniku(1818)

JAKUŠKINA Jekaterina (Rusija), Srpska leksika u Opšteslovenskom lingvističkom atlasu i Vukov Rječnk

MRKALJ V. Zona (Srbija), Vukov Srpski rječnik u nastavnom kontekstu

STANKOVIĆ ŠOŠO Nataša (Srbija), Srpski rječnik (1818) kao metodička tema

 

Predstavljanje četvoroknjižja Vuk Stefanović Karadžić, Srpsko usmeno narodno blago, u prevodima na nemački, ruski, engleski i francuski jezik. Ova kapitalna izdanja predstavile su urednice Mina Đurić i Milijana Simonović.

Vukov Srpski rječnik u svom vremenu i danas