„Jezik je posteljica u kojoj smo rođeni, organ kojim osećamo i mislimo, govorimo i ćutimo, pamtimo i zaboravljamo, umiremo i sahranjujemo se u njemu. Srpski jezik je mali jezik, ali jezik velike književnosti i plodne duhovne tradicije. Jezik kadar da iskaže najtananije prelive misli i najdublje kategorije pojma. Vodeći računa o srpskom jeziku vodimo računa ne samo o istoriji i tradiciji već i o budućnosti koja nam pripada.”

„Miodrag Popović je Srpskom rječniku dao naziv knjiga-pamtivek, Radomir Konstantinović pak govori o knjizi-raskovniku, koja otključava vidljive i nevidljive brave. Miro Vuksanović uvodi pojam azbučni roman. Ova knjiga je i jedno i drugo i treće. I mnogo više od toga. Ona zahteva izrazito uvećanje čitalačke optike. A ipak je samonikla i sveznadarna. Sa krošnjom u apstraktnim pojmovima, sa korenom u predmetnom jeziku.” (Boško Suvajdžić, „Knjiga o Vuku”, ALBATROS PLUS, 2018)

Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” poziva Vas na predstavljanje publikacije „Knjiga o Vuku” i predavanje dr Boška Suvajdžića 200 GODINA SRPSKOG RJEČNIKA.
Učestvuju: dr Boško Suvajdžić i Danijela Kovačević Mikić
Vreme i mesto održavanja: četvrtak, 15. novembar 2018. godine u 19 časova, Sala Skupštine Grada.

Kako je reč o stručnoj knjizi koja može da se koristi u nastavi i učenju, događaj se tretira kao oblik stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove (u okviru 44 sata propisana na godišnjem nivou). Ulaz je slobodan.

200 godina Vukovog Srpskog rječnika