U prisustvu zadužbinara, članova ogranaka, dobrotvora, darodavaca, članova odbora Zadužbine, prenumeranata Danice, prijatelja i poštovalaca imena i dela Vuka Stefanovića Karadžića i Vukove zadužbine, u sredu, 7. novembra 2018. godine, u Sali Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, održana je 31. izborna Skupština Vukove zadužbine.

Izveštaj o radu Vukove zadužbine za period novembar 2017–oktobar 2018. godine podneo je dr Miodrag Maticki.

Program rada za period novembar 2018–oktobar 2019. godine predstavio je prof. dr Boško Suvajdžić.

O  „50 godina Raskovnika i njegovih 100 brojeva“ besedio je dr Ljubinko Radenković.

Za predsednika Skupštine Vukove zadužbine izabran je dr Miodrag Maticki , za potpredsednika Skupštine izabran je dr Ljubinko Radenković.

ZA SAVET VUKOVE ZADUŽBINE IZABRANI SU:

 1. Akademik LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ, SANU
 2. Akademik RAJKO PETROV NOGO, ANURS 
 3. ANKA ŽUGIĆ, Fondacija Vukove zadužbine Žabljak-Šavnik-Plužine
 4. BRANKO RADIVOJEVIĆ, Zemun
 5. Dr DRAGO NJEGOVAN, Novi Sad
 6. Dr IVAN ZLATKOVIĆ, Aranđelovac
 7. Dr MILIJANA SIMONOVIĆ, Beograd
 8. Dr MINA ĐURIĆ, Beograd 
 9. Dr MIODRAG MATICKI, Beograd
 10. MILOVAN VITEZOVIĆ, Beograd
 11. MILOMIR PETROVIĆ, Beograd
 12. MILOŠ JEVTIĆ, Beograd   
 13. MIODRAG ILIĆ, Beograd
 14. Mr DANIJELA KOVAČEVIĆ MIKIĆ, Čačak  
 15. Mr LJUBOMIR MILUTINOVIĆ, Beograd
 16. Mr MILORAD SIMIĆ, Beograd  
 17. Mr MILUNKA MITIĆ, Niš  
 18. Prof. dr DANICA PETROVIĆ, Beograd
 19. Prof. dr LJUBINKO RADENKOVIĆ, Beograd
 20. Prof. dr LJUBOMIR POPOVIĆ, Beograd         
 21. Prof. dr LJUBOMIR-HADŽI PEŠIĆ, Niš
 22. Prof. dr MILIVOJE PAVLOVIĆ, Novi Beograd
 23. Prof. dr NEDELJKO BOGDANOVIĆ, Niš  
 24. RADANA VILA STANIŠLJEVIĆ, Gradiška, Republika Srpska
 25. RADOVAN POPOVIĆ, Beograd
 26. RADOSLAV ZELENOVIĆ, Beograd

ZA UPRAVNI ODBOR IZABRANI SU:

 1. Akademik VIDOJKO JOVIĆ, Beograd
 2. Akademik DINKO DAVIDOV, Beograd
 3. Akademik NADA MILOŠEVIĆ ĐORĐEVIĆ, Beograd  
 4. Dr BRANKO ZLATKOVIĆ, Beograd – Aranđelovac
 5. Dr ŽARKO DIMIĆ, Sremski Karlovci  
 6. DRAGUTIN BRČIN, Beograd
 7. Mr GROZDANA KOMADINIĆ, Čačak  
 8. Prof. dr ALEKSANDAR MILANOVIĆ, Beograd  
 9. Prof. dr BOŠKO SUVAJDŽIĆ, Beograd  
 10. Prof. dr ZONA MRKALJ, Beograd
 11. Prof. dr PREDRAG J. MARKOVIĆ, Beograd

ZA NADZORNI ODBOR IZABRANI SU:

 1. MILOMIR PETROVIĆ, Beograd
 2. Mr LJUBICA NENEZIĆ, Kruševac
 3. SANJA DOGRAJIĆ, Beograd
 4. SEKULA PETROVIĆ, Beočin
 5. SNEŽANA MAKSIMOVIĆ, Beograd

ZA ODBOR ZA NAGRADE U NAUCI IZABRANI SU:

 1. Akademik DINKO DAVIDOV, Beograd 
 2. Akademik NADA MILOŠEVIĆ ĐORĐEVIĆ, Beograd 
 3. Dr MILOJE VASIĆ, Beograd
 4. Prof. dr DRAGANA MRŠEVIĆ RADOVIĆ, Beograd
 5. Prof. dr LJUBINKO RADENKOVIĆ, Beograd 
 6. Prof. dr PREDRAG J. MARKOVIĆ, Beograd 
 7. Prof. dr RAJNA DRAGIĆEVIĆ, Beograd
 8. Prof. dr SLOBODAN GRUBAČIĆ, dopisni član SANU, Beograd
 9. Prof. dr. BOŠKO SUVAJDŽIĆ, Beograd

ZA ODBOR ZA NAGRADE U UMETNOSTI IZABRANI SU:

 1. Dr BRANKO ZLATKOVIĆ, Beograd – Aranđelovac
 2. Dr DRAŠKO REĐEP, Novi Sad
 3. ĐOKO STOJČIĆ, Beograd
 4. ĐORĐE MALAVRAZIĆ, Beograd
 5. MILAN STOJKOV, Sombor
 6. MIROLJUB TODOROVIĆ, Beograd   
 7. Prof. SVETISLAV BOŽIĆ, dopisni član SANU, Beograd  
 8. RADA ĐURIČIN, Beograd
 9. SAŠA MILENIĆ, Kragujevac


Održana 31. izborna Skupština Vukove zadužbine