Vukova zadužbina

ima čast da Vas pozove na svečano uručivanje

NAGRADA VUKOVE ZADUŽBINE

ZA 2018. GODINU

SVEČANA SALA DOMA VUKOVE ZADUŽBINE

11000 Beograd

Kralja Milana 2

19. septembar 2019. godine

11 časova

Donator nagrada Grad Loznica

NAGRADE VUKOVE ZADUŽBINE ZA 2018. GODINU

Za umetnost

MILIVOJU PAVLOVIĆU

za ogled Neprerušena verodostojnost književne korespodencije, Pisma sa dvostrukim dnom – Prepiska između Dobrice Ćosića i Vlade Strugara i druge epistole. Izdavači: Zavod za udžbenike i Službeni glasnik, Beograd, 2018.

Za nauku

MARTI FRAJND

za knjigu U traganju za Lazom Kostićem, izdavač Književna opština Vršac, 2017.

Za višegodišnji doprinos u ostvarivanju programa

Vukove zadužbine

VIDOJU PETROVIĆU

O nagrađenim delima i laureatima govore

dr MIODRAG MATICKI, predsednik Skupštine Vukove zadužbine

Prof. dr SLOBODAN GRUBAČIĆ, dopisni član SANU, predsednik Odbora za nauku

Prof. dr BOŠKO SUVAJDŽIĆ, predsednik Upravnog odbora Vukove zadužbine

Nagrade uručuju

Dr MIODRAG MATICKI,

predsednik Skupštine Vukove zadužbine

VIDOJE PETROVIĆ,

gradonačelnik Grada Loznice

DOBITNICI NAGRADA VUKOVE ZADUŽBINE

1990-2017.

Nagrada za nauku:

1990.

Mile Nedeljković, Godišnji običaji u Srba

1991.

Miroslav Pantić, Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske od XVI do XVIII veka

1992.

Živan Milisavac, Istorija Matice srpske

1993.

Radoš Ljušić, Vožd Karađorđe I

1994.

Momčilo Spremić, Despot Đorđe Branković i njegovo doba

1995.

Dragiša Živković, Evropski okviri srpske književnosti

1996.

Vasilije Krestić, Građa o srbima u Hrvatskoj i Slavoniji (1848 – 1914)

1997.

Miloš Blagojević, Državna uprava u srpskim srednjovekovnim državama

1998.

Vojislav Korać, Marica Šuput, Arhitektura vizantijskog sveta

1999.

Danica Petrović, Hilandarski ktitori u pravoslavnom pojanju

2000.

Radivoj Radić, Strah u poznoj Vizantiji 1180-1543.

2001.

Dinko Davidov, Sentandrejska Saborna crkva

2002.

Aleksandar Loma, Prakosovo

2003.

Ivan Klajn, Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku I

2004.

Vojislav S. Jovanović sa koautorima, Novo brdo

2005.

Kosta Nikolić, General Dragoljub Mihailović (1893-1946)

2006.

Biljana Jovanović-Stipčević, Beogradski parimejnik

2007.

Boško Suvajdžić, Ilarion Ruvarac i narodna književnost

2008.

Mirjana Detelić za monografiju, Epski gradovi

2009.

Predrag Palavestra, Istorija srpske književne kritike 1768-2007.

2010.

Nenad Ljubinković, TRAGANJA I ODGOVORI, studije iz narodne književnosti i folklora ( I )

2011.

Snežana Samardžija, Oblici usmene proze

2012.

Mihailo Vojvodić, Stojan Novaković – u službi nacionalnih i državnih interesa

2013.

Dragoljub R. Živojinović, „LA DALMAZIA O MORTE“ Italijanska okupacija jugoslovenskih zemalja (1918-1923)

2014.

Sonja Petrović, Siromaštvo u folklornoj tradiciji Srba od XIII do XIX veka

2015.

Dragoljub Zlatković, zaRečnik pirotskog govora

2016.

Jelica Jovanović, za knjigu Put srpskog jezika i pisma

2017.

Borisu Milosavljeviću,za knjigu Slobodan Jovanović: teorija, izdavač Balkanološki institut SANU, 2017.

Nagrada za umetnost:

1990.

Mladen Leskovac, Sabrana dela Laze Kostića

1991.

Vida Ognjenović, Je li bilo kneževe večere (drama i režija)

1992.

Novica Petković, Sabrana dela Momčila Nastasijevića

1993.

Svetislav Božić, Liturgija Sv. Jovana Zlatoustog

1994.

Dragoslav Mihailović, Gori Morava

1995.

Branko V. Radičević, Sujeverice i druge reči III

1996.

Bosiljka Popović-Kićevac, Retrospektivna izložba

1997.

Matija Bećković, Hleba i Jezika

1998.

Miodrag Jovanović, Izložba i katalog „Uroš Predić“

1999.

Gojko Subotić, Zbornik Manastir Hilandar

2000.

Miro Vuksanović, Semolj gora

2001.

Olga Jevrić, Izložba skulptura (SANU, 2001)

2002.

Božidar Petrović, Izložba „Stare srpske kuće kao graditeljski podsticaj“

2003.

Rajko Petrov Nogo za zbirku pesama, Nedremano oko

2004.

Dušan Otašević, Retrospektivna izložba 1965-2003.

2005.

Ivan Jevtić, Koncert za klarinet, klavir i orkestar

2006.

Ivica Mlađenović, Osmi beogradski trijenale svetske arhitekture (jun 2006)

2007.

Miroljub Todorović za knjigu pesama, Plavi vetar

2008.

Dragomiru Brajkoviću za knjigu pesama Moje se zna

2009.

Slavoljub Galić, Đani za kolekciju nakita „Snovi Hilandara

2010.

Nikola Koka Janković, Autorska izložba u Galeriji SANU, jul 2010

2011.

Sava Stojkov, nagrada za izložbu priređenu u aprilu 2011. godine u prostorijama Muzeja Vojvodine u Novom Sadu

2012.

Mihajlo Mitrović za knjigu Arhitektura Beograda 1950-2012.

2013.

Đorđe D. Sibinović, Rečnik poezije

2014.

Bojan Otašević, za izložbu slika Razgovori sa prijateljima

2015.

Milisav Savić, za knjigu LA SANS PAREILLE ljubavni roman sa dodacima

2016.

Biserki Rajčić, za za prevod „Galicijskih priča“ Andžeja Stasjuka, „Heliks“, Smederevo, 2015; „Neuračunljivo“ Eve Zonenberg, „Kuća poezije“, Banja Luka, 2016; „Venecijanskog portreta“ Gustava Herlinga-Gruđinskog, „Književna opština Vršac“, 2016.

2017.

Mihailu Đokoviću Tikalu, za izložbu u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici od 9. do 31. maja 2017.

NAGRADA VUKOVE ZADUŽBINE ZA 2018. GODINU