Pozivamo Vas da učestvujete u radu 32. Skupštine Vukove zadužbine, koja će se održati u četvrtak, 7. novembra 2019. godine, u 11,00 časova, u Sali Narodne biblioteke Srbije, Beograd, Skerlićeva 1.

DNEVNI RED

 1. UVODNA REČ BOŠKA SUVAJDŽIĆA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA VUKOVE ZADUŽBINE
 2. BESEDA MIODRAGA MATICKOG PREDSEDNIKA SKUPŠTINE VUKOVE ZADUŽBINE
 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SKUPŠTINE VUKOVE ZADUŽBINE
 4. IZVEŠTAJ O RADU VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2018 – OKTOBAR 2019.
 5. PROGRAM RADA VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2019 – OKTOBAR 2020.
 6. DISKUSIJA
 7. USVAJANJE IZVEŠTAJA I PROGRAMA RADA VUKOVE ZADUŽBINE
 8. DOPUNA ORGANA I TELA VUKOVE ZADUŽBINE
 • IZBOR DVA NOVA ČLANA U UPRAVNI ODBOR
 • IZBOR TRI NOVA ČLANA U ODBOR ZA NGRADU U UMETNOSTI
 • IZBOR JEDNOG ČLANA U ODBOR ZA NAGRADU U NAUCI
 1. URUČIVANJE PRIZNANJA VUKOVE ZADUŽBINE: VELIKI DOBROTVOR, DOBROTVOR i ZAHVALNICA
 2. SAOPŠTENJA O NAGRADAMA VUKOVE ZADUŽBINE ZA 2019. GODINU
 3. TEKUĆA PITANJA

Pozivamo na Skupštinu zadužbinare, predstavnike državnih organa, ustanova kulture, nauke i prosvete, poverenike, članove ogranaka, dobrotvore, darodavce, članove odbora Zadužbine, prenumerante Danice i sve prijatelje i poštovaoce imena i dela Vuka Stefanovića Karadžića i Vukove zadužbine.

Očekujem Vas sa dobrodošlicom,
Predsednik
Dr Miodrag Maticki, s.r.

Poziv za učešće u radu 32. Skupštine Vukove zadužbine