UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA „ČUVARI DELA VUKA KARADŽIĆA” I GRAD ČAČAK

OBJAVLJUJU

LITERARNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

MLADI ČUVARI SRPSKE NARODNE KULTURE

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola u zemlji i inostranstvu koji pišu na srpskom jeziku i ćirilici.

Konkurs se realizuje za tri uzrasne kategorije:

 • prvi ciklus obrazovanja – od prvog do četvrtog razreda OŠ;
 • drugi ciklus obrazovanja – od petog do osmog razreda OŠ;
 • treći ciklus obrazovanja – srednja škola.

U sva tri ciklusa (tri uzrasne kategorije) stručni žiri će odabrati i nagraditi po tri najsupešnija rada (ukupno devet radova). Vredan knjižni fond za nagrade, uz diplome, obezbeđuje Grad Čačak, kao glavni pokrovitelj manifestacije. Nagrade će biti uručene na svečanom programu „Mladi čuvari srpske narodne kulture” u sklopu obeležavanja Dana grada Čačka.

Udruženje zadržava pravo da objavljuje najuspešnije radove koji budu pristigli na ovaj konkurs u elektronskom biltenu „Mladi čuvari srpske narodne kulture”, izdanjima Vukove zadužbine iz Beograda i književnim časopisima za decu sa kojima Udruženje sarađuje.

USLOVI KONKURSA:

 • radovi se šalju elektronskim putem, na imejl mladicuvari@gmail.com;
 • konkurs nije anoniman već se ispod rada upisuju sledeći podaci: ime i prezime učenika, razred, odeljenje, škola, mesto, ime i prezime predmetnog nastavnika ili mentora;
 • radovi treba da budu napisani na srpskom jeziku i ćirilici, font TimesNew Roman 12, u pe-de-ef formatu (PDF);
 • jedan učenik ima pravo da učestvuje na konkursu samo sa jednim radom;
 • radovi mogu da budu poetski (pesma, poema) ili prozni (kratka priča do 5.000 karaktera sa razmakom ili esej do 10.000 karaktera sa razmakom);
 • rok za dostavljanje radova je 24. novembar 2019. godine; nastavnici/mentori treba da, zajedno sa učenicima, lektorišu radove budući da je pravopisna korektnost jedna od odlika koje se vrednuju.

TEME PO UZRASNIM KATEGORIJAMA

PRVI CIKLUS

 • Nije Čačak rima za oblačak
 • Pitali smo i bake i deke za stare srpske reči neke
 • Opustela sela biće opet vesela

DRUGI CIKLUS

 • Stari predmet sa tavana
 • Priča iz mog kraja
 • Vuče, slovima smo tvojim povezani sa precima svojim

TREĆI CIKLUS

 • „Jedino ljubav miriše na besmrtnost, jer miriše na Boga.” (Sveti ava Justin Ćelijski / Prepodobni otac Justin Ćelijski, srpski svetitelj
 • „Teško je stanje kada je na usnama svetost, a u srcu bezakonje i zloba.” (Sveti Antonije Veliki)
 • Miniraj reč „izdominiraj” – o tuđicama u savremenom srpskom jeziku

POJAŠNJENJA TEMA

PRVI CIKLUS ‒ Iako su naslovi tema uobličeni kao stihovi, radovi mogu da budu i pesnički i prozni. Uslov je da budu napisani samostalno i da odražavaju dečji doživljaj i dečje poglede. Prva tema se odnosi na Čačak kao grad sa dugom istorijom i bogatim kulturnim nasleđem, kao grad koji svetli svojom baštinom. Ideja je da se piše o tome zbog čega se voli Čačak ili o kulturnim i/ili istorijskim vrednostima, svemu onome što bi učenicima bila metafora/simbol sunca nasuprot oblaka, kiše i mraka na koje aludiramo rečju „oblačak”. Oni koji su rođeni u Čačku mogu da pišu zbog čega vole svoj zavičaj i na šta su ponosni, a oni koji nisu iz Čačka, mogu da se upoznaju sa vrednostima ovog grada i da pišu o svojim saznanjima ili da na drugi način odaju poštu Čačku. U osnovi ove teme je negovanje zavičajnosti i rodoljublja. Druga tema bi trebalo da podstakne učenike na razmišljanje o rečima koje su čuli od starijih sugrađana ili rođaka, a čije im je značenje nepoznato, jer ih njihova generacija ne koristi (arhaizmi i istorizmi). Radovi mogu da budu napisani kao književno delo (odabrana stara reč postaje motiv književnog dela) ili kao pismeni sastav u kojem se tumači neka nepoznata reč i obrazlaže njeno značenje, uz subjektivan odnos autora prema samoj reči ili onome što ta reč označava. Treća tema može da obuhvati i opisne i socijalne motive (opis sela, razmišljanje o tome zašto su sela opustela), ali bi poenta trebalo da bude svetla (koji su to trenuci kada sela nisu pusta i kada ožive).

DRUGI CIKLUS – Teme mogu da budu obrađene kao pesme, kratke priče ili pismeni zadaci. Prva tema bi trebalo da u učenički stvaralački fokus stavi neke predmete koji više nisu u upotrebi (npr. preslica, motovilo, naćve, tocilo i sl.) i rečju oživi nekadašnji život u Srbiji. Druga tema je potpuno otvorena, može da se odnosi i na priče iz prošlosti i na priče iz savremenog života, i na seoski i na gradski ambijent, može da bude vezana za događaj ili doživljaj, a može i za ličnost (istorijski poznatu ili nepoznatu), po slobodnom izboru učenika. Treća tema u književnoj ili esejističkoj formi ukazuje na važnost jezika i poštovanje sopstvenih korena (tradicionalne vrednosti).

TREĆI CIKLUS – Dozvoljena je žanrovska raznolikost: pesme, poeme, kratke priče ili eseji. Prve dve teme mogu da budu posvećene obeležavanju 800-godišnjice autokefalnosti SPC, odnosno da im se pristupa kao religioznim temama, ali mogu da se tumače i kao teme posvećene ljubavnim i socijalno-kritičkim motivima. Treća tema je lingvistička i ona podrazumeva kritički odnos prema tuđicama u savremenom srpskom jeziku.

Radovi koji na imejl mladicuvari@gmail.com budu stigli posle navedenog roka i koji ne budu poštovali tehničko upustvo ovog konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

LITERARNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA