SALA „Dobrica Erić“

Četvrtak, 24.10.

Predstavljanje „Danice“ za mlade

Učestvovali su: dr Miodrag Maticki i Gordana Maletić, urednici, Ljiljana Simić, urednica „Vukovog čitališta“ i autori. U vremenu kada je srpska periodika namenjena mladima postala veoma skromna i bez većeg uticaja, na osnovu predloga koji je jednoglasno prihvatila Skupština Vukove zadužbine, od 2007. pokrenut je i Školski zabavnik DANICA ZA MLADE, zamišljen kao bogato ilustrovani godišnjak, sa školskim kalendarom i rasporedom časova, koji bi se pojavljivao početkom nove školske godine. Đaci pretplatnici dobijali bi ga prvih dana nastave i koristili tokom cele godine, rekao je Maticki. On je sa ponosom istakao da je „Danica“ za mlade doprinela je da u Vukovoj zadužbini poslednjih godina veoma uspešno oživi rad ,,Vukovog čitališta”. Njim rukovodi Ljiljana Simić koja se nesebično zalaže da se ostvare mnoge posete učenika pojedinih škola, gostovanja sa „Danicom“ za mlade po školama i pojedinim mestima u matici i rasejanju, tematska posela u Vukovoj zadužbini sa primerenim predavanjima i radionicama posvećenim delu Vuka Karadžića i njegove ćerke Mine. Ove aktivnosti doprinele su da se Vukova zadužbina čvršće poveže sa mladima, da u raznim školskim sredinama otkrije neslućene talente mladih, da, na primer, samo pri Ogranku Vukove zadužbine u Gimnaziji iz Loznice, oko takmičenja ,,Vukovo zvono”, izdvoji četiri veoma talentovana mlada pesnika koji su, u međuvremenu, objavili posebne knjige pesama, da pojedini mladi pisci koji sarađuju u „Danici“ za mlade steknu ime ovenčano mnogim literarnim nagradama.

U veseloj atmosferi svoje stihove i priče govorili su pisci: Vesna Aleksić, Branko Stevanović, Božidar Pešev, Ljilja Vukić, Melanija Rimar, Slađana Ristić i drugi. Predstavljanju „Danice“ za mlade prisustvovala su deca iz osnovnih i srednjih škola.

SALA „Borislav Pekić“

Petak, 25.10.

Predstavljanje: „Danice“ Vukove zadužbine

Učestvovali su: Branko Zlatković, Nenad Ivanović, Nikolina Nna Babić, Miodrag Jovičić, Ljiljana Simić. Moderator Dušica Maticki.

Sadržaj „Danice“, u kratkim crtama izneo je Branko Zlatković . On je istakao da se u „Danici“ posebno prate međusobne veze pisaca i kulturoloških pregalaca kroz vekove: dozivi i odzivi pesnika, posvetna i spomenarska lirika; ukazuje se na književna uporišta pojedinih pisaca. U ovom godištu „Danice“ objavljena je pesma Boška Suvajdžića ,,Moj Dučić”, a Miroljub Todorović je ukazao na svoja pripovedna književna uporišta, na kratke prozne zapise koji su utvrđivali razvoj ne samo njegovog, već i sveopšteg našeg proznog stvaralaštva. Jedna od stalnih rubrika Danice dobila je naziv po božuru i onome šta nam to cveće, danas, znači. U ovoj rubrici više priloga je posvećeno srpskim heroinama sa Kosova i Metohije. Katarina Granata Savić piše o Kneginji Milici, a za ovu priliku objavili smo odlomak iz ,,Slova o Jefimiji” Svetlane Velmar-Janković, koja je bila višegodišnji saradnik Vukove zadužbine i koja je trajni zadužbinar, pre svega pretplatom unapred na primerke Danice koji se svake godine poklanjaju najboljem bogoslovu Prizrenske bogoslovije. Podsetili smo se i trajni poruka akademika Dejana Medakovića, višegodišnjeg predsednika Vukove zadužbine, koje se tiču odnosa Vukove zadužbine prema Srbima na Kosovu i Metohiji, rekao je Zlatković.

Nenad Ivanović u kratkim crtama izložio je svoj rad Objavljen u „Danici“ – „Vukova soba na izložbi o srpskoj leksikografiji“.

Nadahnuto, svoju pesmu „Senka orahova“, govorila je Nikolina Nina Babić.

Deo svoje priče „Odraz“, pročitao je mladi prozaista Miodrag Jovičić.

Ljiljana Simić je pročitala deo iz reportaže „U traganju za božurima“ , stalne autorke „Danice“ Valentine Pitulić.

U muzičkom delu nastupio je Dragan R. Mlađenović.

VUKOVA ZADUŽBINA NA 64. MEĐUNARODNOM SAJMU KNJIGA