Udruženje „Čuvari dela Vuka Karadžića” intenzivno i kontinuirano radi na očuvanju ćirilice, lepog srpskog jezika, visokog nivoa jezičke kulture i tradicije našeg naroda. U prilici smo da vam ponudimo saradnju sledeće sadržine – organizaciju jezičkih radionica pod nazivom „Kultura poslovne komunikacije”. Stručni profesori srpskog jezika i književnosti, autori akreditovanih seminara iz oblasti jezika, pisane i usmene jezičke kulture, dokazani u struci, pregaoci u podizanju opšte kulture našeg grada, osmislili su jezičke radionice kako bi poslovnim sekretarima, zainteresovanim licima (referentima, komercijalistima, PR, menadžerima itd.) omogućili osvežavanje i obnavljanje jezičkih znanja, otklanjanje konkretnih nedoumica, upoznali ih sa najčešćim jezičkim omaškama, dopunjenim pravopisnim pravilima, a sve kroz prilagođen i pojednostavljen pristup.

Jezik je osnovno sredstvo komunikacije kojim se svi služimo, najsavršeniji alat svima dostupan, urođen i potreban. Valjana upotreba srpskog jezika jeste dužnost u očuvanju bića Srpstva, ali i vrlo jasna i očigledna poruka koju o sebi šaljemo drugima. Imidž firme se gradi i njenim istupanjem u javnom prostoru, u čemu upotreba jezika ima očigledan uticaj.

EDUKATIVNE RADIONICE – paket od tri povezane radionice

  1. Pravopisna pravila – osnovna pravopisna pravila srpskog jezika: veliko i malo slovo, sastavljeno i rastavljeno pisanje reči, polusloženice, skraćenice, interpunkcija itd; povezivanje gramatike i pravopisa: glasovne promene u pravopisu (promene i odstupanja od njih), pisanje: brojeva (datuma), superlativa, aorista pomoćnog glagola biti, futura prvog, nominativa i genitiva imenica sa nastavkom –lac, naporednih odnosa itd.); jedna ili dve radionice;
  2. Jezička kultura – usavršavanje stila: leksičke i stilske vežbe: kako se pravilno kaže (u vezi sa, dogovoriti se o, razgovarati o pitanju, zbog/radi, glagola trebati i sl.), kompozicija rečenice; administrativni stil, pisanje službenih i privatnih pisama, mejlova, fraze učtivosti i sl.
  3. Medijska pismenost – umeće javnog nastupa.

EDUKATIVNE RADIONICE za decu zaposlenih

Pojedinačne usluge:

  1. Lektorisanje tekstova različite sadržine, sajtova, pamfleta, monografija, dr. izdanja itd.
  2. Pisanje tekstova za sajtove i dr. potrebe u dogovoru sa poslodavcem;
  3. Konsultacije i predavanja za konkretne nedoumice koje su vam potrebne (koje nam dostavite).

Pozivamo vas da budete članovi Udruženja „Čuvari dela Vuka Karadžića” i na taj način podržite naš rad. Članstvo može biti aktivno – uključivanje u rad Udruženja, i pasivno – plaćanjem članarine ili donacijom podržavate pregalaštvo u očuvanju srpske kulture, tradicije, jezika i ćirilice, rad sa mladim naraštajima i afirmisanje srpstva u (kulturnoj) javnosti.

Ukoliko se odlučite da budete donatori našeg Udruženja u iznosu od 10.000,00 dinara dobijate jednu jezičku radionicu gratis po vašem izboru.

Ukoliko se odlučite da budete pasivni članovi Udruženja i na taj način podržite naš rad, javno ćemo vam zahvaliti i istaći to u našim aktivnostima i programu.

Kontakt osoba je prof. Sanja Perovanović: 064-222-05-14.

Srdačan pozdrav!

KULTURA POSLOVNE KOMUNIKACIJE