• Inicijativa za novi pravopis
 • Izrada detaljnog programa Vukove škole srpskog jezika i kulture (Društvo za srpski jezik i književnost, Filološki fakulteti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Banjaluki, Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, Vukova zadužbina),
 • Inicijativa za osnivanje Odbora za standardizaciju pisma
 • Izrada predloga bukvarskog – ćiriličkog i latiničkog, knjižnog, tehničkog i kaligrafskog standarda (Centar za umetnička i naučna istraživanja Fakulteta primenjenih umetnosti, Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Vukova zadužbina – Odbor za pismo i Komisija za ocenjivanje likova ćiriličkog pisma),
 • Završetak jednotomnog rečnika srpskog književnog jezika sa pravopisom (štampanje) – Matica srpska, Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, Vukova zadužbina),
 • Završetak projekta “Istraživanje i opis narodnih govora Jugozapadne Bosne”,
 • Podsticanje i pomaganje rasprava o aktuelnim pitanjima jezika i jezičke kulture (napisi u dnevnim listovima i časopisima, programi radija i televizije, Internet, tribina Zadužbine),
 • Organizovanje različitih vidova istraživanja i obučavanja i usavršavanja mladih u oblasti jezika, pisma, etnologije, etnomuzikologije i drugog – Centar za mlade u Vukovoj zadužbini, Ogranak u Trebinju, Ogranak u Čačku.
 • Pokroviteljstvo jedanaestog republičkog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola iz srpskog jezika i jezičke kulture u Tršiću, u okviru Đačkog Vukovog sabora (Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Ministarstvo prosvete, Centar za kulturu “Vuk Karadžić” u Loznici, Vukova spomen škola u Tršiću, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije i Vukova zadužbina),
 • Nagrađivanje najboljih lingvističkih sekcija osnovnih i srednjih škola (Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Vukova zadužbina, Ministarstvo prosvete),
 • Nagrađivanje pobednika na republičkoj smotri recitatora “Pesniče naroda mog” u Užicu – mlađi, srednji i stariji uzrast (organizator Savez amatera Srbije i ART-Užice),
 • Nagrađivanje pobednika na republičkom takmičenju učenika pravno-birotehničke struke u besedništvu,
 • Pomoć u organizovanju kulturno-prosvetnih programa Srba van Srbije (klubovi, društva, udruženja),
 • Podsticanje istraživačkog i sakupljačkog rada učenika u osnovnim i srednjim školama (ogranci Vukove zadužbine u saradnji sa filološkim i filozofskim fakultetima),
 • Inicijativa za uvođenje veronauke ili istorije religije u školske programe,
 • Pomoć u osnivanju školskih biblioteka i popunjavanje knjižnih fondova (sa Knjigom solidarnosti radio Beograda i samostalno),
 • Utvrđivanje i objavljivanje programa obavezne ekskurzije u Tršić za učenike četvrtog razreda osnovne škole (Centar za kulturu “Vuk Karadžić” u Loznici, Vukova zadužbina).