ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У 2021. години.

Управни одбор Вукове задужбине, на седници одржаној 26. фебруара 2021. године, размотрио је и усвојио Програм рада Вукове задужбине у 2021. години, у коме се истиче:

Српски језик и писмо

  • Старање о српском језику и ћирилици чини основу Програма и Статута Вукове задужбине, кога остварује преко својих огранака, ТрибинеВукове задужбине, Вуковог читалишта, сарадњом са школама, библиотекама и културним центрима у матици, заграничју и дијаспори, као и прилозима