Главни и одговорни уредник  Миодраг Матицки

Миодраг Матицки
Миодраг Матицки

Уредници: Миодраг Матицки и Нада Милошевић-Ђорђевић

Секретар Редакције: Снежана Бојић

Коректура и техничка редакција Вукова задубина