Glavni i odgovorni urednik  Miodrag Maticki

Miodrag Maticki
Miodrag Maticki

Urednici: Miodrag Maticki i Nada Milošević-Đorđević

Sekretar Redakcije: Snežana Bojić

Korektura i tehnička redakcija Vukova zadubina