Актуелна издања

Vuk Stefanović Karadžić : serbian traditional oral heritage

Цена: 3.000,00 РСД

ISBN: ISBN: 978-86-87005-11-2

VUK Stefanović Karadžić : serbian traditional oral heritage / introduction redaction, and comments Boško Suvajdžić ; [translation Sandra Josipović]. – Belgrade : Vuk’s Foundation, 2016 (Belgrade : Čigoja Press). – 382 str. : ilustr. ; 25 cm Tiraž 500. –

Детаљније

Сербское устное народное наследие

Цена: 3.000,00 РСД

ISBN: 978-86-87005-10-5

Вукова задужбина и Чигоја штампа из Београда, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, објавили су у јуну ове године књигу Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие (Српска усмена народна баштина). Књига садржи најзначајније Вукове текстове српске усмене

Детаљније

Славко Вејиновић: ВУКОВА ЗАДУЖБИНА У XX И XXI ВЕКУ

ISBN: 978-86-87005-09-9

Посла око израде књиге Вукова задужбина у XX и XXI веку прихватио се Славко Вејиновић, саветник Вукове задужбине, аутор запажене књиге Задужбинарство код Срба (Вукова задужбина, 2012). Он је на сажет начин изложио историјат Вукове задужбине, основане 1937. и угашене

Детаљније

Славко Вејиновић: Задужбинарство код Срба

ISBN: 978-86-87005-03-7

Књига „Задужбинарство код Срба” резултат је вишегодишњег истраживачког рада. Она представља израз жеље аутора да се у виду синтезе укаже на најзначајније српске задужбине, које на посебно упечатљив начин представљају и објашњавају задужбинарство као битну, а, можда, и најзначајнију карактеристику

Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Детаљније