Актуелна издања

ВЕРТИКАЛНА ГЕНЕРАЦИЈА ДОКТОРА ДРАШКА РЕЂЕПА

ISBN: 978-515-1747-4

СПОМЕНИЦА ДР ДРАШКУ РЕЂЕПУ У јануару 2019. године српска култура претрпела је тежак губитак одласком неуморног културног посленика, књижевног критичара и есејисте, врсног вуковца и дугогодишњег председника Одбора за уметност Вукове задужбине, др Драшка Ређепа. Сматрајући да је одлазак овако

Детаљније

ДАНИЦА 2020.

ИССН 0354-4974

Цена: 1,000,00 РСД

ДАНИЦА : српски народни илустровани календар за годину … / уредник Миодраг Матицки и Нада Милошевић-Ђорђевић. – Год. 1, бр. 1 (1994) –. Београд : Вукова задужбина, 1994 – (Земун: Бирограф). – 18 cm

Детаљније

ДАНИЦА 2019

ИССН 0354-4974

Цена: 1,000,00 РСД

ДАНИЦА : српски народни илустровани календар за годину … / уредник Миодраг Матицки и Нада Милошевић-Ђорђевић. – Год. 1, бр. 1 (1994) –. Београд : Вукова задужбина, 1994 – (Земун: Бирограф). – 18 cm

Детаљније

Vuk Stefanović Karadžić: Le patrimoine oral serbe

Цена: 3.000,00 РСД

ISBN: 978-86-0363-7

Vuk Stefanović Karadžić: le patrimoine oral serbe / direction de Boško Suvajdžić ; (traduction de Brigitte Mladenovic). – Belgrade: Fondation “Vuk Karadžić”: Čigoja štampa 2017 ( Beograd: Čigoja štampa). – 346 str. : ilustr. ;24.cm

Детаљније

ДАНИЦА 2018

ISSN 0354–4974

Цена: 1,000,00 РСД

ДАНИЦА : српски народни илустровани календар за годину … / уредник Миодраг Матицки и Нада Милошевић-Ђорђевић. – Год. 1, бр. 1 (1994) –. — Београд : Вукова задужбина, 1994 – (Београд : Академија). – 18 cm  

Детаљније

Vuk Stefanović Karadžić : serbian traditional oral heritage

Цена: 3.000,00 РСД

ISBN: ISBN: 978-86-87005-11-2

VUK Stefanović Karadžić : serbian traditional oral heritage / introduction redaction, and comments Boško Suvajdžić ; [translation Sandra Josipović]. – Belgrade : Vuk’s Foundation, 2016 (Belgrade : Čigoja Press). – 382 str. : ilustr. ; 25 cm Tiraž 500. –

Детаљније

Сербское устное народное наследие

Цена: 3.000,00 РСД

ISBN: 978-86-87005-10-5

Вукова задужбина и Чигоја штампа из Београда, под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије, објавили су у јуну ове године књигу Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие (Српска усмена народна баштина). Књига садржи најзначајније Вукове текстове српске усмене

Детаљније

Славко Вејиновић: ВУКОВА ЗАДУЖБИНА У XX И XXI ВЕКУ

ISBN: 978-86-87005-09-9

Посла око израде књиге Вукова задужбина у XX и XXI веку прихватио се Славко Вејиновић, саветник Вукове задужбине, аутор запажене књиге Задужбинарство код Срба (Вукова задужбина, 2012). Он је на сажет начин изложио историјат Вукове задужбине, основане 1937. и угашене

Детаљније

Славко Вејиновић: Задужбинарство код Срба

ISBN: 978-86-87005-03-7

Књига „Задужбинарство код Срба” резултат је вишегодишњег истраживачког рада. Она представља израз жеље аутора да се у виду синтезе укаже на најзначајније српске задужбине, које на посебно упечатљив начин представљају и објашњавају задужбинарство као битну, а, можда, и најзначајнију карактеристику

Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Детаљније