Aktuelna izdanja

DANICA 2019

ISSN 0354-4974

Cena: 1,000,00 RSD

DANICA : srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu … / urednik Miodrag Maticki i Nada Milošević-Đorđević. – God. 1, br. 1 (1994) –. Beograd : Vukova zadužbina, 1994 – (Zemun: Birograf). – 18 cm

Detaljnije

Vuk Stefanović Karadžić: Le patrimoine oral serbe

Cena: 3.000,00 RSD

ISBN: 978-86-0363-7

Vuk Stefanović Karadžić: le patrimoine oral serbe / direction de Boško Suvajdžić ; (traduction de Brigitte Mladenovic). – Belgrade: Fondation “Vuk Karadžić”: Čigoja štampa 2017 ( Beograd: Čigoja štampa). – 346 str. : ilustr. ;24.cm

Detaljnije

DANICA 2018

ISSN 0354–4974

Cena: 1,000,00 RSD

DANICA : srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu … / urednik Miodrag Maticki i Nada Milošević-Đorđević. – God. 1, br. 1 (1994) –. — Beograd : Vukova zadužbina, 1994 – (Beograd : Akademija). – 18 cm  

Detaljnije

Vuk Stefanović Karadžić : serbian traditional oral heritage

Cena: 3.000,00 RSD

ISBN: ISBN: 978-86-87005-11-2

VUK Stefanović Karadžić : serbian traditional oral heritage / introduction redaction, and comments Boško Suvajdžić ; [translation Sandra Josipović]. – Belgrade : Vuk’s Foundation, 2016 (Belgrade : Čigoja Press). – 382 str. : ilustr. ; 25 cm Tiraž 500. –

Detaljnije

Serbskoe ustnoe narodnoe nasledie

Cena: 3.000,00 RSD

ISBN: 978-86-87005-10-5

Vukova zadužbina i Čigoja štampa iz Beograda, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, objavili su u junu ove godine knjigu Vuk Stefanovič Karadžič, Serbskoe ustnoe narodnoe nasledie (Srpska usmena narodna baština). Knjiga sadrži najznačajnije Vukove tekstove srpske usmene

Detaljnije

Slavko Vejinović: VUKOVA ZADUŽBINA U XX I XXI VEKU

ISBN: 978-86-87005-09-9

Posla oko izrade knjige Vukova zadužbina u XX i XXI veku prihvatio se Slavko Vejinović, savetnik Vukove zadužbine, autor zapažene knjige Zadužbinarstvo kod Srba (Vukova zadužbina, 2012). On je na sažet način izložio istorijat Vukove zadužbine, osnovane 1937. i ugašene

Detaljnije

Slavko Vejinović: Zadužbinarstvo kod Srba

ISBN: 978-86-87005-03-7

Knjiga „Zadužbinarstvo kod Srba” rezultat je višegodišnjeg istraživačkog rada. Ona predstavlja izraz želje autora da se u vidu sinteze ukaže na najznačajnije srpske zadužbine, koje na posebno upečatljiv način predstavljaju i objašnjavaju zadužbinarstvo kao bitnu, a, možda, i najznačajniju karakteristiku

Kupi odmah

Kupi ovu knjigu na internetu

Detaljnije