Zbornici

NA IZVORU VUKOVA JEZIKA

Zbornik radova sa VII naučnog skupa Žabljak, 30-31. jul 2012.

SADRŽAJ: POZDRAVNE RIJEČI Branislav Ostojić Milika Ostojić Glavni administrator opštine Žabljak JEZIK Radmilo Marojević Vukovo tumačenje asimetričnog desetarca i epska tradicija u postojbini Vukovih predaka Nenad Vuković O nekim neslovenskim nazivima na prostorima Durmitora Branislav Ostojić Durmitorski govori i dijelekstska

Detaljnije