Адреса Вукове задужбине:
Краља Милана бр. 2
11000 Београд
Телефони:

+381 11 2682-803 и +381 11 2683-890

Факс: +381 11 2685-752

Текући рачун:

205-8530-09

Имејл адресе:

slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

 

Путем формулара, који видите десно, можете нам директно, са ове странице, послати поруку.