Вукова задужбина од 1990. године додељује годишње награде за науку и за уметност. Награђује се по једно дело у области науке и у области уметности објављено, изведено или приказано у времену од 1. октобра претходне до 1. октобра текуће године.

Награда за уметност додељује се једном аутору за оригинално уметничко дело настало у Србији или иностранству, односно за књижевно дело објављено на српском језику.

Награда за науку додељује се једном аутору за научно дело, оригинални истраживачки научни рад, објављено на српском језику, из научних области којима се бавио Вук Караџић (наука о књижевности, историја, лингвистика, фолклористика, етнологија, етнографија, етномузикологија, географија).

Награда се не додељује за критичка издања, зборнике радова, антологије и приређивачке послове.

Предлоге за награде могу подносити појединци, научне и просветне установе и установе културе, као и друштвене организације.

Одлуку о наградама доносе одбори за науку и за уметност Вукове задужбине.

Награда Вукове задужбине састоји се од повеље, плакете с Вуковим ликом и новчаног износа награде.