Vukova zadužbina od 1990. godine dodeljuje godišnje nagrade za nauku i za umetnost. Nagrađuje se po jedno delo u oblasti nauke i u oblasti umetnosti objavljeno, izvedeno ili prikazano u vremenu od 1. oktobra prethodne do 1. oktobra tekuće godine.

Nagrada za umetnost dodeljuje se jednom autoru za originalno umetničko delo nastalo u Srbiji ili inostranstvu, odnosno za književno delo objavljeno na srpskom jeziku.

Nagrada za nauku dodeljuje se jednom autoru za naučno delo, originalni istraživački naučni rad, objavljeno na srpskom jeziku, iz naučnih oblasti kojima se bavio Vuk Karadžić (nauka o književnosti, istorija, lingvistika, folkloristika, etnologija, etnografija, etnomuzikologija, geografija).

Nagrada se ne dodeljuje za kritička izdanja, zbornike radova, antologije i priređivačke poslove.

Predloge za nagrade mogu podnositi pojedinci, naučne i prosvetne ustanove i ustanove kulture, kao i društvene organizacije.

Odluku o nagradama donose odbori za nauku i za umetnost Vukove zadužbine.

Nagrada Vukove zadužbine sastoji se od povelje, plakete s Vukovim likom i novčanog iznosa nagrade.