Вукова задужбина основана је 1987. године. Иницијатива за њено оснивање потекла је од Одбора за обележавање 200 годишњице рођења Вука Стефановића Караџића, кога су чинили представници Српске академије наука и уметности и других најзначајнијих научних, образовних и културних организација и институција у Србији. Сви су они касније постали и оснивачи Вукове задужбине.

Вукова задужбина основана је као невладина, самостална народна установа која се бави свим областима народног живота и стваралаштва, у духу трајних вредности Вуковог дела. Њени оснивачи су 16. јула 1987. године потписали и посебан Споразум о оснивању Вукове задужбине. Задужбина је основана као Фондација и уписана у Регистар задужбина, фондова и фондација Србије.

Прва седница Скупштине Вукове задужбине одржана је 6. новембра 1987. године на Коларчевом народном универзитету у Београду, у чијем раду је учествовало више од 500 оснивача и суоснивача, повереника, задужбинара, представника многих удружења, установа и гостију Задужбине.

Циљеви

Вукова задужбина, заједно са својим огранцима, ради на очувању и заштити српског језика и писма, уз пуно уважавање његове територијалне и стилске разуђености; помаже филолошка и лингвистичка истраживања на српском говорном подручју, као и истраживања живота и обичаја српског народа ; унапређује сарадњу са сродним организацијама у земљи и свету у којима се изучава српски језик и књижевност; помаже издавање дела Вука Стефановића Караџића; награђује књижевно стваралаштво и научне радове из области којима се Вук бавио (историја, књижевност, филологија, лингвистика, етнологија, етнографија, етномузикологија …); помаже заштиту и чување споменика, спомен-обележја и културних добара везаних за живот и дело Вука Караџића …