ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЈЕЗИКА И НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 • Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814) – Вук се изјашњаваза нови правопис: »Пиши као што говориш, а читај како је написано»
 • Српска граматика (1814, 1818 и, на немачком, са Гримовим предговором,1824)
 • Српски ријечник (1818, 1852)
 • Српске народне пјесме (1814,1815,1823,1833,1841,1845,1846,1862,1865,1866)
 • Српске народне приповјетке (1821,1853)
 • Први српски буквар (1827)
 • Српске народне пословице као и друге као и оне у обичај узете ријечи (1836,1849)
 • Одговори Јовану Хаџићу – Милошу Светићу на његове Ситнице језикословне (1839) и Утуке (1843,1847)
 • Писма Платону Атанацковићу о српском језику и правопису (1845)
 • Превод Новога завјета (1847)
 • Разни језички и полемички списи

 

ДЕЛА ИЗ КЊИЖЕВНЕ ИСТОРИЈЕ И ТЕОРИЈЕ

 • О Видаковићевом роману (1817)
 • О Љубибратићевим преводима(1820)
 • О народним умотворинама (у предговорима поменутих збирки)
 • О старој српској књижевности

 

ЕТНОГРАФСКИ РАДОВИ

 • Црна Гора и Црногорци (1837, на немачком)
 • Живот и обичаји народа српскога (1867)

 

ИСТОРИЈСКИ СПИСИ

 • Житије Ајдук-Вељка Петровића (1826)
 • О старој историји, турској владавини, хајдуцима (1827)
 • Прва година српског војевања на даије (1828)
 • О Милошу Обреновићу (1828, 1832)
 • Као српски Плутарх, или житија знатни Србаља (1829)
 • Друга година српског војевања на даије (1834)
 • Одговор на лажи и опадања у «Српском улаку» (1844)
 • Правитељствујушчи совјет (1860)

 

ДЕЛА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ И СОЦИОЛОГИЈЕ

 • Географическо-статистическо описаније Србије (1827)

 

ЧАСОПИСИ

 • Ковчежић за историју, језик и обичаје (1849)
 • Даница (1826,1827,1828,1829,1834)