Вукова задужбина има своје органе и тела, чије су функције и делокруг рада утврђене Статутом Задужбине.

Скупштина Вукове задужбине је њен највиши орган коју чине представници потписника Споразума о оснивању Задужбине и задужбинари који присуствују седници. Скупштина бира председника и потпредседника Скупштине, чланове Управног и Надзорног одбора и Савет Задужбине.

Председник и потпредседник Скупштине, чланови Управног и Надзорног одбора и Савет бирају се на време од четири године.

Управни одбор је орган Скупштине задужбине, који из свог састава бира председника и његовог заменика. Управни одбор именује и разрешава дужности управника Задужбине и образује Економски одбор ради стручног разматрања економских и правних питања од интереса за рад Задужбине а, може образовати и друга радна тела.

Савет Вукове задужбине је стручно и саветодавно тело Скупштине које разматра питања посебно значајна за рад Вукове задужбине.

Надзорни одбор има право и дужност да надзире спровођење одредаба Споразума о оснивању Вукове задужбине; спровођење програма Задужбине, општих аката и других одлука Скупштине и Управног одбора, као и наменско и рационално коришћење средстава Задужбине.

Управник Вукове задужбине за свој рад одговара Управном одбору.

I Оснивачка скупштина (6. новембар 1987)

Председник Скупштине

Милан Ђоковић,књижевник

Потпредседник Скупштине

Божидар Ковачек, професор Универзитета у Новом Саду и делегат Матице српске

Извршни одбор Вукове задужбине

Гвозден Јованић, председник. Чланови: Владимир Бован, Павле Ивић, Дејан Медаковић, Слободан Ж. Марковић, Илинка Мићић, Олга Николић, Светозар Петровић, Првослав Ралић, Никша Стипчевић, Драгољуб Стојановић.

Одбор самоуправног надзора

Драгутин Радуновић, председник. Чланови: Милинко Жугић, Миодраг Матицки, Бранко Радивојевић, Јелена Шаулић.

Одбора за језик, књижевност, историју и фолклор

Драго Ћупић, председник. Чланови: Бранислав Брборић, Петар Влаховић, Павле Ивић, Даринка Јеврић, Александар Петров, Раде Познановић, Јелка Ређеп.

Комисија за издавачку делатност

Ђоко Стојичић, председник. Чланови: Драгомир Брајковић, Милован Витезовић, Огњен Лакићевић, Чедомир Мирковић, Мирослав Пантић, Милисав Савић

II Четврта редовна седница Скупштине (6. новембра 1991)

Председник Скупштине

Академик Дејан Медаковић

Потпредседник Скупштине

Проф др Божидар Ковачек

Управни одбор

Гвозден Јованић, задужбинар, оснивач Андрићеве и Вукове задужбине, председник. Чланови: Владимир Бован, професор Универзитета у Приштини, Милан Ђоковић, књижевник, Зоран Константиновић, дописни члан САНУ и професор универзитета, Радош Љушић, професор Филозофског факултета у Београду, Слободан Ж. Марковић, професор Филолошког факултета у Београду, Нада Милошевић-Ђорђевић, професор Филолошког факултета у Београду, Милисав Миленковић, председник Културно-просветне заједнице Србије, Чедомир Мирковић, књижевник, вршилац дужности директора Телевизије Београд, Љубица Ненезић, просветни саветник у Педагошком заводу у Крушевцу, Мирослав Пантић, академик и професор универзитета, Зоран Петровић, архитекта, професор Архитектонског факултета у Београду, Светозар Стијовић, виши научни сарадник САНУ, Никша Стипчевић, професор Филолошког факултета у Београду, Јован Тодоровић, професор Машинског факултета у Београду.

Надзорни одбор

Милинко Жугић, председник, директор Културно-просветног центра Вук Караџић у Лозници. Чланови:Драгутин Радуновић, професор Економског факултета у Београду, Бранко Радивојевић, директор Етнографског музеја у Београду, Миливоје Кањевац, професор Више економске школе у Београду, Нада Петковић, професор гимназије у Аранђеловцу.

III Осма (изборна) седница Скупштине (8. новембра 1995)

Председник Скупштине
Академик Дејан Медаковић

Потпредседник Скупштине

Проф. др Божидар Ковачек

Савет Вукове задужбине

Академик Дејан Медаковић, Драгослав Антонијевић, дописни члан САНУ, Владимир Бован, професор Универзитета, Недељко Богдановић, професор Филозофског факултета у Нишу, Миро Вуксановић, управник библиотеке Матице српске, Драгослав Девић, професор Факултета музичке уметности у Београду, Мома Димић, књижевник, Даринка Зимић, професор из Београда, Павле Ивић, редовни члан САНУ, Миодраг Илић, новинар и уредник Телевизије Београд, Миленко Јевтовић, директор Института за културу српског народа у Приштини, Милош Јевтић, новинар и уредник Радио Београда, Гвозден Јованић, досадашњи председник Управног одбора Вукове задужбине, Миљко Ковачевић, руководилац Центра за развој и истраживање Компаније Политика, Радош Љушић, професор Филозофског факултета у Београду, Слободан Ж. Марковић, професор универзитета, Милисав Миленковић, књижевник, Мирослав Пантић, редовни члан САНУ, Нада Петковић, професор у Гимназији Милош Савковић у Аранђеловцу, Миломир Петровић, управник Народне библиотеке Србије, Радован Поповић, новинар Политике, Бранко Радивојевић, професор, Сава Вуковић, епископ шумадијски, Петар Савковић, новинар и уредник Телевизије Београд, Живојин Станојчић, професор Филолошког факултета у Београду, Светозар Стијовић, Виши научни сарадник Одељења за српски језик САНУ, Зоран Константиновић, професор универзитета.

Управни одбор

Миодраг Матицки, директор Института за књижевност и уметност у Београду, председник. Чланови: Горан Ђорђевић, секретар Културно-просветне заједнице Србије, Милинко Жугић, директор Културно-просветног центра Вук Караџић у Лозници, Василије Крестић, редовни члан САНУ, Нада Милошевић-Ђорђевић, професор Филолошког факултета у Београду, Чедомир Мирковић, директор ИП Просвета, Драган Недељковић, професор универзитета, Љубица Ненезић, педагошки саветник у Крушевцу, Зоран Павловић, наставник Филолошког факултета у Приштини, Даница Петровић, професор Филолошког факултета у Београду, Драго Ћупић, директор Института за српски језик.

Надзорни одбор

Милоје Кањевац, професор универзитета, председник. Чланови:Светислав Анђелковић, инжењер електронике из Београда, Миливоје Трнавац, професор српског језика из Горњег Милановца, Момчило Чегањац, економиста из Београда, Љиљана Чубрић, виши кустос Народног музеја – Музеја Вука и Доситеја.

Економски одбор – именовао Управни одбор 10. фебруара 1998. године

Јован Ранковић, професор универзитета, Миле Ћургуз, начелник Републичке управе јавних прихода – Одељење Земун, Јован Ећимовић, директор Сектора развоја и пословне политике Беобанке Д.Д, Јован Горчић, професор Правног факултета у Нишу, Душан Велашевић, професор Електротехничког факултета у Београду, Марко Стељић, генерални директор ЈУ банке Д.Д, Милорад Мићић, планер техничких капацитета у ЕПП РТБ, Владимир Малетковић, адвокат, Десимир Шушњар, директор Хотела Метропол.

IV Дванаеста (изборна) седница Скупштине (8. новембар 1999)

Председник Скупштине

Академик Дејан Медаковић

Потпредседник Скупштине

Проф. др Божидар Ковачек

Савет Вукове задужбине

Академик Дејан Медаковић, академик Драгослав Антонијевић, Владимир Бован, професор Универзитета у пензији, Недељко Богдановић, професор Филозофског факултета у Нишу, Сава Вуковић, дописни члан САНУ, епископ шумадијски, Миро Вуксановић, управник Библиотеке Матице српске, Драгослав Девић, професор Универзитета у пензији, Мома Димић, књижевник, Даринка Зимић, професор, Миодраг Илић, уредник и новинар Телевизије Београд, Милош Јевтић, новинар и уредник Радио Београда, Миљко Ковачевић, графички инжењер у пензији, академик Зоран Константиновић, Радош Љушић, професор Филозофског факултета у Београду, Слободан Ж. Марковић, професор Универзитета у пензији, Милисав Миленковић, председник Културно-просветне заједнице Србије, др Миша Милошевић, генерални секретар Светске српске заједнице, Љубица Ненезић, самостални стручни сарадник у Министарству просвете, Крушевац, академик Мирослав Пантић, Нада Петковић, професор у пензији, Аранђеловац, Миломир Петровић, управник Народне библиотеке Србије, Радован Поповић, новинар листа Политика, Бранко Радивојевић, професор у пензији, Петар Савковић, новинар и уредник Телевизије Београд, Живојин Станојчић, професор Филолошког факултета у Београду, Светозар Стијовић, виши научни саветник Одељења за српски језик САНУ, Београд, Здравка Хинић, повереник Вукове задужбине, Беч.

Управни одбор

Миодраг Матицки, председник. Чланови: Горан Ђорђевић, секретар Културно-просветне заједнице Србије, Милинко Жугић, директор Центра за културу Вук Караџић у Лозници, Академик Василије Крестић, директор Архива САНУ, Нада Милошевић-Ђорђевић, професор Филолошког факултета у Београду, Чедомир Мирковић, савезни министар за међународну културну сарадњу и директор ИП Просвета у Београду, Драган Недељковић, професор универзитета у пензији, Ненад Љубинковић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност у Београду, Даница Петровић, научни саветник Музиколошког института САНУ, Љубомир Поповић, професор Филолошког факултета у Београду, Драган Станић, секретар Матице српске, Драго Ћупић, професор у пензији.

Надзорни одбор

Љубомир Милутиновић, директор девизне штедионице Беобанке, председник. Чланови: Светислав Анђелковић, инжењер електронике из Београда, Љубица Ненезић, самостални стручни сарадник у Министарству просвете из Крушевца, Момчило Чегањац, дипломирани економиста из Београда, Љиљана Чубрић, саветник Народног музеја – Музеј Вука и Доситеја.

V Шеснаеста (изборна) седница Скупштине (8. новембар 2003)

Председник Скупштине

Академик Дејан Медаковић

Заменик председника Скупштине

Миро Вуксановић, књижевник и управник Библиотеке Матице српске

Савет Вукове задужбине

Академик Дејан Медаковић, Миро Вуксановић, књижевник и управник Библиотеке Матице српске, др Владимир Бован, професор универзитета у пензији, Обреновац, др Недељко Богдановић, професор Филозофског факултета у Нишу, др Драгослав Девић, професор Факултета музичке уметности, Београд, Миодраг Б. Протић, сликар, Београд, Миодраг Илић, уредник РТС, Београд, Милош Јевтић, уредник у Радио-Београду, Миљко Ковачевић, графички инжењер, Београд, Божидар Ковачек, професор Филозофског факултета у Новом Саду и председник Матице српске, академик Зоран Константиновић, Београд, академик Милорад Екмечић, Београд, др Слободан Ж. Марковић, професор Филолошког факултета, Београд, Радослав Зеленовић, директор Југословенске кинотеке, Београд, др Бранко Вујовић, професор универзитета у пензији, Угљеша Рајачић, историчар уметности, Београд, Нада Петковић, професор у пензији, Аранђеловац, Миломир Петровић, професор у пензији, Београд, Радован Поповић, новинар и публициста, Београд, Бранко Радивојевић, професор у пензији, Земун, др Живојин Станојчић, професор Филолошког факултета, Београд, Рајко Петров Ного, књижевник, Београд, Милинко Жугић, професор у пензији, Београд, Лаврентије, епископ шабачко-ваљевски, др Иван Клајн, професор Филолошког факултета, Београд, др Драган Недељковић, професор универзитета у пензији, Београд, др Милоје Кањевац, професор универзитета у пензији, Београд, академик Десанка Ковачевић-Којић, Београд.

Управни одбор

Миодраг Матицки, председник. Чланови: Светислав Божић, композитор, професор Факултета музичке уметности, др Динко Давидов, дописни члан САНУ, мр Гроздана Комадинић, професор у пензији, Чачак, др Ненад Љубинковић, научни саветник Института за књижевност и уметност, проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић, дописни члан САНУ, др Даница Петровић, директор Музиколошког института САНУ, др Љубомир Поповић, професор Филолошког факултета, Београд, Милорад Симић, лексикограф, Београд, проф. др Момчило Спремић, дописни члан САНУ, Драган Станић, књижевник, секретар Матице српске, др Драго Ћупић, професор у пензији, Београд.

Надзорни одбор

Мр Љубомир Милутиновић, дипломирани економиста, председник. Чланови: Светислав Анђелковић, инжењер електротехнике, Београда, мр Љубица Ненезић, професор у пензији, Крушевац, Момчило Чегањац, дипломирани економиста, Београда, Љиљана Чубрић, саветник Народног музеја – Музеја Вука и Доситеја.

VI Двадесета (изборна) седница Скупштине (8. новембар 2007)

Председник Скупштине

Академик Дејан Медаковић[1]

Потпредседник Скупштине

Миро Вуксановић

Проф. др Слободан Грубачић изабран је за члана Одбора Вукове задужбине за награде у науци.

Савет Вукове задужбине

Академик Дејан Медаковић, академик Десанка Ковачевић-Којић, Београд, академик Милорад Екмечић, Београд, академик Рајко Петров Ного, књижевник, Београд, Анка Жугић, Фондација Шавник-Жабљак-Плужине, Десимир Шушњар, Београд, др Голуб Добрашиновић, Београд, Лаврентије, епископ шабачко-ваљевски, проф. др Љубомиир Хаџи-Пешић, Ниш, др Бранко Вујовић, професор универзитета у пензији, др Владимир Бован, професор универзитета у пензији, Обреновац, проф. др Даница Петровић, директор Музиколошког института САНУ, Београд, др Драган Недељковић, професор универзитета у пензији, др Драгослав Девић, професор Факултета музичке уметности у пензији, Београд, др Живојин Станојчић, професор Филолошког факултета, Београд, др Љубомир Поповић, професор Филолошког факултета у Београду, др Милоје Кањевац, професор универзитета у пензији, Београд, др Недељко Богдановић, професор Филозофског факултета у Нишу, Слободан Ж. Марковић, професор Филолошког факултета у пензији, Београд, Бранко Радивојевић, професор у пензији, Земун, мр Милорад Симић, лексикограф, Београд, Миломир Петровић, професор у пензији, Београд, Милош Јевтић, уредник у Радио-Београду, Миодраг Б. Протић, сликар, Београд, Миодраг Илић, уредник РТС, Београд, Радован Поповић, новинар и публициста, Београд, Радослав Зеленовић, директор Југословенске кинотеке.

Управни одбор

Др Миодраг Матицки, председник.Чланови: проф. др Видојко Јовић, дописни члан САНУ, заменик председника, академик Динко Давидов, проф. др Момчило Спремић, дописни члан САНУ, проф. др Нада МилошевићЂорђевић, дописни члан САНУ, проф. др Ненад Љубинковић, научни саветник Института за књижевност и уметност, проф. др Предраг Марковић, проф. др Вељко Брборић, др Драго Ћупић, професор у пензији, професор Жарко Димић, мр Гроздана Комадинић, професор у пензији, Чачак, Радана Вила Станишљевић, професор, Градишка, Република Српска.

Надзорни одбор

Мр Љубомир Милутиновић, председник. Чланови: Момчило Чегањац, потпредседник, дипломирани економиста, Београда, Светислав Анђелковић, инжењер електротехнике, Београда, мр Љубица Ненезић, професор у пензији, Крушевац, Секула Петровић, Општина Беочин.

Економски одбор

Проф. Др Јован Горчић, проф. др Јован Ранковић, Милорад Мићић, Александар Бацковић, Љиљана Благојевић, Божидар Кокора, Влада Ђуричић, Милорад Козловачки, Петар Билић.

VII Двадесетпрва седница Скупштине (7. новембар 2008)

 Председник Скупштине

Др Миодраг Матицки

Потпредседник Скупштине

Проф. др Љубинко Раденковић, САНУ, Балканолошки институт

За члана Управног одбора изабран

Проф. др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет, Београд

За Члан Одбора за доделу награда у уметности изабрана

Рада Ђуричин, драмска уметница из Београда

VIII Двадесеттрећа седница Скупштине (5. новембар 2010)

У Управни одбор изабрани

Др Весна Матовић, директор Института за књижевност и уметност

Драгутин Брчин, посебни саветник министра просвете Републике Србије

За члан Одбора за доделу награда у науци изабран

Проф. др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет, Београд

IX Двадесетчетврта (изборна) седница Скупштине (4. новембар 2011)

Савет Вукове задужбине

Др Миодраг Матицки, проф. др Љубинко Раденковић, академик Десанка Ковачевић Којић, академик Рајко Петров Ного, академик Драган Недељковић, Анка Жугић, Бранко Радивојевић, професор, Десимир Шушњар, Лаврентије, епископ шабачки, Миломир Петровић, професор, Милош Јевтић, Миодраг Б. Протић, Миодраг Илић, мр Милунка Митић, мр Милорад Савић, проф. др Даница Петровић, проф. др Владимир Бован, проф. др Драгослав Девић, проф. др Живојин Станојчић, проф. др Љубомир Поповић, проф. др Љубомир Хаџи Пешић, проф. др Милоје Кањевац, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Слободан Ж. Марковић, Радован Поповић, Радослав Зеленовић.

Управни одбор

Aкадемик Видојко Јовић, председник. Чланови: доц. др Вељко Брборић, потпредседник, академик Динко Давидов, проф. др Нада Милошевић Ђорђевић, дописни члан САНУ, проф. др Предраг Ј. Марковић, проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Петар Бојовић, др Весна Матовић, мр Жарко Димић, мр Гроздана Комадинић, Радана Вила Станишљевић, професор, Драгутин Брчин.

Надзорни одбор

Мр Љубомир Милутиновић, председник. Чланови: Момчило Чегањац, Светислав Анђелковић, мр Љубица Ненезић, Секула Петровић.

Одбор за Награду у уметности

Др Драшко Ређеп, председник. Чланови: Светислав Божић, композитор, Ђорђе Малавразић, Саша Миленић, Драган Стојков, академик Светлана Велмар Јанковић, Рада Ђуричин, Срето Бошњак, Ђоко Стојчић.

Одбор за Награду у науци

Проф. др Слободан Грубачић, дописни члан САНУ, председник. Чланови: академик Динко Давидов, проф. др Нада Милошевић Ђорђевић, дописни члан САНУ, проф. др Александар Лома, дописни члан САНУ, проф. др Љубинко Раденковић, проф. др Предраг Ј. Марковић, проф. др Бошко Сувајџић, др Марта Фрајнд, др Милоје Васић.

Економски одбор

Управни одбор Вукове задужбине, на седници одржаној 7. децембра 2011. године, именовано је Економски одбор, у саставу: проф. др Александар Живковић, проф. др Љиљана Јеремић, Зорица Маравић, др Драган Триван, Вера Марковић, проф. др Петар Бојовић, Нада Живковић, проф. др Милијанка Ратковић, Славко Вејиновић.

X Двадесетпета седница Скупштине (6. новембар 2012)

Председник Скупштине

Др Миодраг Матицки

Заменик председника

Проф. др Љубинко Раденковић

За члана Одбора за доделу награда у уметности изабран

Мирољуб Тодоровић, песник

XI Двадесетшеста седница Скупштине (14. новембар 2013)

У Надзорни одбор изабрани

Проф. др Александра Вранеш, декан Филолошког факултета у Београду

Миломира Петровића, професор

Одбор за награде у науци

Академик Предраг Пипер

XII Двадесетосма седница Скупштине Вукове задужбине (10. новембар 2015)

СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, председник

Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, потпредседник

САВЕТ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, председник, Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, потпредседник Академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ, Академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО, АНКА ЖУГИЋ, БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, професор, ДЕСИМИР ШУШЊАР, Др ДРАГО ЊЕГОВАН, Др ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, ЛАВРЕНТИЈЕ, епископ шабачки, МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, професор, МИЛОШ ЈЕВТИЋ, МИОДРАГ ИЛИЋ , Мр МИЛОРАД СИМИЋ, Мр МИЛУНКА МИТИЋ, Проф. др ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ, Проф. др ЖИВОЈИН СТАНОЈЧИЋ, Проф. др ЗОРИЦА ТОМИЋ, Проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, Проф. др ЉУБОМИР-ХАЏИ ПЕШИЋ, Проф. др МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ, Проф. др МИЛОЈЕ КАЊЕВАЦ, Проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ, РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ, професор, РАДОВАН ПОПОВИЋ, РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ

УПРАВНИ ОДБОР

Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, ВЕСНА КРУНИЋ, др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, ДРАГУТИН БРЧИН, Мр ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ, Мр ЖАРКО ДИМИЋ, Проф. др АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ, Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ, Проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ

НАДЗОРНИ ОДБОР

ПЕТРОВИЋ, Мр ЉУБИЦА НЕНЕЗИЋ, САЊА ДОГРАЈИЋ , СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ, СНЕЖАНА МАКСИМОВИЋ

ОДБОР ЗА НАГРАДУ ЗА УМЕТНОСТ

Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, Др ДРАШКО РЕЂЕП, ЂОКО СТОЈЧИЋ, ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ, МИОДРАГ ТОДОРОВИЋ, РАДА ЂУРИЧИН, САША МИЛЕНИЋ, СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ, СРЕТО БОШЊАК

ОДБОР ЗА НАГРАДУ ЗА НАУКУ

Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Академик ПРЕДРАГ ПИПЕР, Др МАРТА ФРАЈНД, Др МИЛОЈЕ ВАСИЋ , Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ, Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, Проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ, Проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, дописни члан САНУ

XIII Тридесета седница Скупштине Вукове задужбине (9. новембар 2016)

ОДБОР ЗА НАГРАДУ У УМЕТНОСТИ

МИЛАН СТОЈКОВ, архитекта и сликар из Сомбора изабран у Одбор за уметност

XIV Тридесетprva седница Скупштине Вукове задужбине (7. новембар)

2018)

СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, председник Скупштине Вукове задужбине

Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, потпредседник Скупштине Вукове задужбине

САВЕТ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Др МИОДРАГ МАТИЦКИ (председник), Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ , Академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ, Академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО, АНКА ЖУГИЋ, Фондација Жабљак-Шавник-Плужине, БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, професор, Др ДРАГО ЊЕГОВАН, Др ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, професор, МИЛОШ ЈЕВТИЋ, МИОДРАГ ИЛИЋ, Мр МИЛОРАД СИМИЋ, Мр МИЛУНКА МИТИЋ, Проф. др ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ, Проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, Проф. др ЉУБОМИР-ХАЏИ ПЕШИЋ, Проф. др МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ, Проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ, МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЋ, РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ, професор, РАДОВАН ПОПОВИЋ, РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ, Др МИНА ЂУРИЋ, Др МИЛИЈАНА СИМОНОВИЋ, Мр ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ, Мр ЉУБОМИР МИЛУТИНОВИЋ.

УПРАВНИ ОДБОР

Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ, Проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ, Проф. др АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ, Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, Др ЖАРКО ДИМИЋ, Архив САНУ, Мр ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ, ДРАГУТИН БРЧИН, Проф. др ЗОНА МРКАЉ,

НАДЗОРНИ ОДБОР

МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, професор, Мр ЉУБИЦА НЕНЕЗИЋ, САЊА ДОГРАЈИЋ, СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ (председник), СНЕЖАНА МАКСИМОВИЋ;

ОДБОР ЗА НАГРАДУ ЗА НАУКУ

Проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, дописни члан САНУ, Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, Проф. др. БОШКО СУВАЈЏИЋ, Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ, Др МИЛОЈЕ ВАСИЋ, Проф. др РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ, Проф. др ДРАГАНА МРШЕВИЋ РАДОВИЋ,

ОДБОР ЗА НАГРАДУ ЗА УМЕТНОСТ

Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ , Др ДРАШКО РЕЂЕП, председник , ЂОКО СТОЈЧИЋ, књижевник , ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ, новинар, МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ, РАДА ЂУРИЧИН, драмска уметница, САША МИЛЕНИЋ, културолог, Проф. др СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ, дописни члан САНУ, МИЛАН СТОЈКОВ, архитекта и сликар

XV Тридесеттрећа Скупштине Вукове задужбине (29. октобар 2020)

Управни одбор Вукове задужбине, на седници одржаној 29. октобра 2020. године, оценио је припреме за одржавање 33. Скупштине Вукове задужбине и на јавну расправу упутио Предлог кандидата за органе и тела Вукове задужбине (председника и потпредседника Скупштине Вукове задужбине, члана Управног одбора Вукове задужбине, члана Одбора за науку Вукове задужбине и предлог кандидата за Редакцију Студије о Србима) и замолио чланове Скупштине да се изјасне о поднетим предлозима и у писаној форми обавесте Вукову задужбину о свом ставу.

На основу резултата јавне расправе, у органе и тела Вукове задужбине су изабрани:

Проф. др Бошко Сувајџић, досадашњи председник Управног одбора, изабран је за председника Скупштине Вукове задужбине;

Проф. др Зона Мркаљ, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду и члан Управног одбора Вукове задужбине, изабрана је за потпредседника Скупштине Вукове задужбине;

Др Бранко Златковић, досадашњи заменик председника Управног одбора, изабран је за председника Управног одбора Вукове задужбине;

Мр Младен Весковић, виши саветник у Мининистарству за културу и информисање Републике Србије, изабран је за члана Управног одбора Вукове задужбине и члана Одбора за доделу награда у науци;

Проф. др Бошко Сувајџић, Др Бранко Златковић и Мр Младен Весковић изабрани су у Издавачки одбор Едиције Студије о Србима.

САВЕТ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ, Академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО, АНКА ЖУГИЋ, Фондација Жабљак-Шавник-Плужине, БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, професор, Др ДРАГО ЊЕГОВАН, Др ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, професор, МИЛОШ ЈЕВТИЋ, МИОДРАГ ИЛИЋ, Мр МИЛУНКА МИТИЋ, Проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, Проф. др ЉУБОМИР-ХАЏИ ПЕШИЋ, Проф. др МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ, Проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ, РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ, професор, РАДОВАН ПОПОВИЋ, РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ, Др МИНА ЂУРИЋ, Др МИЛИЈАНА СИМОНОВИЋ, Мр ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ.

УПРАВНИ ОДБОР

Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ, Проф. др АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ, Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, Др ЖАРКО ДИМИЋ, ДРАГУТИН БРЧИН, Проф. др ЗОНА МРКАЉ, Проф. др ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ, дописни члан САНУ, ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ, МЛАДЕН ВЕСКОВИЋ

НАДЗОРНИ ОДБОР

МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, Мр ЉУБИЦА НЕНЕЗИЋ, САЊА ДОГРАЈИЋ, СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ (председник), СНЕЖАНА МАКСИМОВИЋ;

ОДБОР ЗА НАГРАДЕ ЗА НАУКУ

Проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, дописни члан САНУ, Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Проф. др. БОШКО СУВАЈЏИЋ, Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ, Др МИЛОЈЕ ВАСИЋ, Проф. др РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ, Проф. др ДРАГАНА МРШЕВИЋ РАДОВИЋ, Др БОЈАН ЈОВИЋ, Мр МЛАДЕН ВЕСКОВИЋ.

ОДБОР ЗА НАГРАДЕ ЗА УМЕТНОСТ

Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, ЂОКО СТОЈЧИЋ, ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ, МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ, Проф. СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ, композитор, дописни члан САНУ, председник, РАДА ЂУРИЧИН, Др МИЛИЈАНА СИМОНОВИЋ, ПАВЛЕ МЕДАКОВИЋ, МИРКО ДЕМИЋ.

XII Савет за српски језик Вукове задужбине

(основан 8. јула 2009. године)

Академик Иван Клајн, мр Владо Ђукановић, доцент др Вељко Брборић, Филолошки факултет, др Драго Ћупић, др Миодраг Матицки, доцент др Александар Милановић, Филолошки факултет, др Срето Танасић, директор Института за српски језик, др Рада Стијовић, Зоран Хамовић, Министарство културе и Зоран Колунџија, ИК Прометеј.

XIII Управници Вукове задужбине

Илинка Мићић, члан Извршног савета и делегат Скупштине града Београд, управник од 4. новембра 1988. до септембра 1991. године;

Десанка Латковић, управник од 8. октобра 1993. године до децембра 2002. године (послове управника обављала је још од септембра 1991);

Слађана Млађен, управник од 25. децембра 2002. до 9. децембра 2010. године;

Др Миодраг Матицки, управник од 9. децембра 2010. до 1. марта 2012. године;

Славко Вејиновић, управник од 1. марта 2012 до 31. децембра 2013. године

Мр Љубомир Милутиновић, управник од 31. децембра 2013. године. до 31. октобра 2018.

Славко Вејиновић, именован 1. новембра 2018. године

[1] Академик Дејан Медаковић преминуо је 1. јула 2008. године.

Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ