Vukova zadužbina ima svoje organe i tela, čije su funkcije i delokrug rada utvrđene Statutom Zadužbine.

Skupština Vukove zadužbine je njen najviši organ koju čine predstavnici potpisnika Sporazuma o osnivanju Zadužbine i zadužbinari koji prisustvuju sednici. Skupština bira predsednika i potpredsednika Skupštine, članove Upravnog i Nadzornog odbora i Savet Zadužbine.

Predsednik i potpredsednik Skupštine, članovi Upravnog i Nadzornog odbora i Savet biraju se na vreme od četiri godine.

Upravni odbor je organ Skupštine zadužbine, koji iz svog sastava bira predsednika i njegovog zamenika. Upravni odbor imenuje i razrešava dužnosti upravnika Zadužbine i obrazuje Ekonomski odbor radi stručnog razmatranja ekonomskih i pravnih pitanja od interesa za rad Zadužbine a, može obrazovati i druga radna tela.

Savet Vukove zadužbine je stručno i savetodavno telo Skupštine koje razmatra pitanja posebno značajna za rad Vukove zadužbine.

Nadzorni odbor ima pravo i dužnost da nadzire sprovođenje odredaba Sporazuma o osnivanju Vukove zadužbine; sprovođenje programa Zadužbine, opštih akata i drugih odluka Skupštine i Upravnog odbora, kao i namensko i racionalno korišćenje sredstava Zadužbine.

Upravnik Vukove zadužbine za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

 

 

I Osnivačka skupština (6. novembar 1987)

Predsednik Skupštine

Milan Đoković,književnik

Potpredsednik Skupštine

Božidar Kovaček, profesor Univerziteta u Novom Sadu i delegat Matice srpske

Izvršni odbor Vukove zadužbine

Gvozden Jovanić, predsednik. Članovi: Vladimir Bovan, Pavle Ivić, Dejan Medaković, Slobodan Ž. Marković, Ilinka Mićić, Olga Nikolić, Svetozar Petrović, Prvoslav Ralić, Nikša Stipčević, Dragoljub Stojanović.

Odbor samoupravnog nadzora

Dragutin Radunović, predsednik. Članovi: Milinko Žugić, Miodrag Maticki, Branko Radivojević, Jelena Šaulić.

Odbora za jezik, književnost, istoriju i folklor

Drago Ćupić, predsednik. Članovi: Branislav Brborić, Petar Vlahović, Pavle Ivić, Darinka Jevrić, Aleksandar Petrov, Rade Poznanović, Jelka Ređep.

Komisija za izdavačku delatnost

Đoko Stojičić, predsednik. Članovi: Dragomir Brajković, Milovan Vitezović, Ognjen Lakićević, Čedomir Mirković, Miroslav Pantić, Milisav Savić

II Četvrta redovna sednica Skupštine (6. novembra 1991)

Predsednik Skupštine

Akademik Dejan Medaković

Potpredsednik Skupštine

Prof dr Božidar Kovaček

Upravni odbor

Gvozden Jovanić, zadužbinar, osnivač Andrićeve i Vukove zadužbine, predsednik. Članovi: Vladimir Bovan, profesor Univerziteta u Prištini, Milan Đoković, književnik, Zoran Konstantinović, dopisni član SANU i profesor univerziteta, Radoš Ljušić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Slobodan Ž. Marković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Nada Milošević-Đorđević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Milisav Milenković, predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Čedomir Mirković, književnik, vršilac dužnosti direktora Televizije Beograd, Ljubica Nenezić, prosvetni savetnik u Pedagoškom zavodu u Kruševcu, Miroslav Pantić, akademik i profesor univerziteta, Zoran Petrović, arhitekta, profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Svetozar Stijović, viši naučni saradnik SANU, Nikša Stipčević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Jovan Todorović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Nadzorni odbor

Milinko Žugić, predsednik, direktor Kulturno-prosvetnog centra Vuk Karadžić u Loznici. Članovi:Dragutin Radunović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Branko Radivojević, direktor Etnografskog muzeja u Beogradu, Milivoje Kanjevac, profesor Više ekonomske škole u Beogradu, Nada Petković, profesor gimnazije u Aranđelovcu.

III Osma (izborna) sednica Skupštine (8. novembra 1995)

Predsednik Skupštine
Akademik Dejan Medaković

Potpredsednik Skupštine

Prof. dr Božidar Kovaček

Savet Vukove zadužbine

Akademik Dejan Medaković, Dragoslav Antonijević, dopisni član SANU, Vladimir Bovan, profesor Univerziteta, Nedeljko Bogdanović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, Miro Vuksanović, upravnik biblioteke Matice srpske, Dragoslav Dević, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Moma Dimić, književnik, Darinka Zimić, profesor iz Beograda, Pavle Ivić, redovni član SANU, Miodrag Ilić, novinar i urednik Televizije Beograd, Milenko Jevtović, direktor Instituta za kulturu srpskog naroda u Prištini, Miloš Jevtić, novinar i urednik Radio Beograda, Gvozden Jovanić, dosadašnji predsednik Upravnog odbora Vukove zadužbine, Miljko Kovačević, rukovodilac Centra za razvoj i istraživanje Kompanije Politika, Radoš Ljušić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Slobodan Ž. Marković, profesor univerziteta, Milisav Milenković, književnik, Miroslav Pantić, redovni član SANU, Nada Petković, profesor u Gimnaziji Miloš Savković u Aranđelovcu, Milomir Petrović, upravnik Narodne biblioteke Srbije, Radovan Popović, novinar Politike, Branko Radivojević, profesor, Sava Vuković, episkop šumadijski, Petar Savković, novinar i urednik Televizije Beograd, Živojin Stanojčić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Svetozar Stijović, Viši naučni saradnik Odeljenja za srpski jezik SANU, Zoran Konstantinović, profesor univerziteta.

Upravni odbor

Miodrag Maticki, direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, predsednik. Članovi: Goran Đorđević, sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Milinko Žugić, direktor Kulturno-prosvetnog centra Vuk Karadžić u Loznici, Vasilije Krestić, redovni član SANU, Nada Milošević-Đorđević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Čedomir Mirković, direktor IP Prosveta, Dragan Nedeljković, profesor univerziteta, Ljubica Nenezić, pedagoški savetnik u Kruševcu, Zoran Pavlović, nastavnik Filološkog fakulteta u Prištini, Danica Petrović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Drago Ćupić, direktor Instituta za srpski jezik.

Nadzorni odbor

Miloje Kanjevac, profesor univerziteta, predsednik. Članovi:Svetislav Anđelković, inženjer elektronike iz Beograda, Milivoje Trnavac, profesor srpskog jezika iz Gornjeg Milanovca, Momčilo Čeganjac, ekonomista iz Beograda, Ljiljana Čubrić, viši kustos Narodnog muzeja – Muzeja Vuka i Dositeja.

 

Ekonomski odbor – imenovao Upravni odbor 10. februara 1998. godine

Jovan Ranković, profesor univerziteta, Mile Ćurguz, načelnik Republičke uprave javnih prihoda – Odeljenje Zemun, Jovan Ećimović, direktor Sektora razvoja i poslovne politike Beobanke D.D, Jovan Gorčić, profesor Pravnog fakulteta u Nišu, Dušan Velašević, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Marko Steljić, generalni direktor JU banke D.D, Milorad Mićić, planer tehničkih kapaciteta u EPP RTB, Vladimir Maletković, advokat, Desimir Šušnjar, direktor Hotela Metropol.

IV Dvanaesta (izborna) sednica Skupštine (8. novembar 1999)

Predsednik Skupštine

Akademik Dejan Medaković

Potpredsednik Skupštine

Prof. dr Božidar Kovaček

Savet Vukove zadužbine

Akademik Dejan Medaković, akademik Dragoslav Antonijević, Vladimir Bovan, profesor Univerziteta u penziji, Nedeljko Bogdanović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, Sava Vuković, dopisni član SANU, episkop šumadijski, Miro Vuksanović, upravnik Biblioteke Matice srpske, Dragoslav Dević, profesor Univerziteta u penziji, Moma Dimić, književnik, Darinka Zimić, profesor, Miodrag Ilić, urednik i novinar Televizije Beograd, Miloš Jevtić, novinar i urednik Radio Beograda, Miljko Kovačević, grafički inženjer u penziji, akademik Zoran Konstantinović, Radoš Ljušić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Slobodan Ž. Marković, profesor Univerziteta u penziji, Milisav Milenković, predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, dr Miša Milošević, generalni sekretar Svetske srpske zajednice, Ljubica Nenezić, samostalni stručni saradnik u Ministarstvu prosvete, Kruševac, akademik Miroslav Pantić, Nada Petković, profesor u penziji, Aranđelovac, Milomir Petrović, upravnik Narodne biblioteke Srbije, Radovan Popović, novinar lista Politika, Branko Radivojević, profesor u penziji, Petar Savković, novinar i urednik Televizije Beograd, Živojin Stanojčić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Svetozar Stijović, viši naučni savetnik Odeljenja za srpski jezik SANU, Beograd, Zdravka Hinić, poverenik Vukove zadužbine, Beč.

Upravni odbor

Miodrag Maticki, predsednik. Članovi: Goran Đorđević, sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Milinko Žugić, direktor Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici, Akademik Vasilije Krestić, direktor Arhiva SANU, Nada Milošević-Đorđević, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Čedomir Mirković, savezni ministar za međunarodnu kulturnu saradnju i direktor IP Prosveta u Beogradu, Dragan Nedeljković, profesor univerziteta u penziji, Nenad Ljubinković, viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, Danica Petrović, naučni savetnik Muzikološkog instituta SANU, Ljubomir Popović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Dragan Stanić, sekretar Matice srpske, Drago Ćupić, profesor u penziji.

Nadzorni odbor

Ljubomir Milutinović, direktor devizne štedionice Beobanke, predsednik. Članovi: Svetislav Anđelković, inženjer elektronike iz Beograda, Ljubica Nenezić, samostalni stručni saradnik u Ministarstvu prosvete iz Kruševca, Momčilo Čeganjac, diplomirani ekonomista iz Beograda, Ljiljana Čubrić, savetnik Narodnog muzeja – Muzej Vuka i Dositeja.

 

V Šesnaesta (izborna) sednica Skupštine (8. novembar 2003)

Predsednik Skupštine

Akademik Dejan Medaković

Zamenik predsednika Skupštine

Miro Vuksanović, književnik i upravnik Biblioteke Matice srpske

Savet Vukove zadužbine

Akademik Dejan Medaković, Miro Vuksanović, književnik i upravnik Biblioteke Matice srpske, dr Vladimir Bovan, profesor univerziteta u penziji, Obrenovac, dr Nedeljko Bogdanović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, dr Dragoslav Dević, profesor Fakulteta muzičke umetnosti, Beograd, Miodrag B. Protić, slikar, Beograd, Miodrag Ilić, urednik RTS, Beograd, Miloš Jevtić, urednik u Radio-Beogradu, Miljko Kovačević, grafički inženjer, Beograd, Božidar Kovaček, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i predsednik Matice srpske, akademik Zoran Konstantinović, Beograd, akademik Milorad Ekmečić, Beograd, dr Slobodan Ž. Marković, profesor Filološkog fakulteta, Beograd, Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke, Beograd, dr Branko Vujović, profesor univerziteta u penziji, Uglješa Rajačić, istoričar umetnosti, Beograd, Nada Petković, profesor u penziji, Aranđelovac, Milomir Petrović, profesor u penziji, Beograd, Radovan Popović, novinar i publicista, Beograd, Branko Radivojević, profesor u penziji, Zemun, dr Živojin Stanojčić, profesor Filološkog fakulteta, Beograd, Rajko Petrov Nogo, književnik, Beograd, Milinko Žugić, profesor u penziji, Beograd, Lavrentije, episkop šabačko-valjevski, dr Ivan Klajn, profesor Filološkog fakulteta, Beograd, dr Dragan Nedeljković, profesor univerziteta u penziji, Beograd, dr Miloje Kanjevac, profesor univerziteta u penziji, Beograd, akademik Desanka Kovačević-Kojić, Beograd.

Upravni odbor

Miodrag Maticki, predsednik. Članovi: Svetislav Božić, kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti, dr Dinko Davidov, dopisni član SANU, mr Grozdana Komadinić, profesor u penziji, Čačak, dr Nenad Ljubinković, naučni savetnik Instituta za književnost i umetnost, prof. dr Nada Milošević-Đorđević, dopisni član SANU, dr Danica Petrović, direktor Muzikološkog instituta SANU, dr Ljubomir Popović, profesor Filološkog fakulteta, Beograd, Milorad Simić, leksikograf, Beograd, prof. dr Momčilo Spremić, dopisni član SANU, Dragan Stanić, književnik, sekretar Matice srpske, dr Drago Ćupić, profesor u penziji, Beograd.

Nadzorni odbor

Mr Ljubomir Milutinović, diplomirani ekonomista, predsednik. Članovi: Svetislav Anđelković, inženjer elektrotehnike, Beograda, mr Ljubica Nenezić, profesor u penziji, Kruševac, Momčilo Čeganjac, diplomirani ekonomista, Beograda, Ljiljana Čubrić, savetnik Narodnog muzeja – Muzeja Vuka i Dositeja.

 

 

VI Dvadeseta (izborna) sednica Skupštine (8. novembar 2007)

 

Predsednik Skupštine

Akademik Dejan Medaković[1]

Potpredsednik Skupštine

Miro Vuksanović

Prof. dr Slobodan Grubačić izabran je za člana Odbora Vukove zadužbine za nagrade u nauci.

Savet Vukove zadužbine

Akademik Dejan Medaković, akademik Desanka Kovačević-Kojić, Beograd, akademik Milorad Ekmečić, Beograd, akademik Rajko Petrov Nogo, književnik, Beograd, Anka Žugić, Fondacija Šavnik-Žabljak-Plužine, Desimir Šušnjar, Beograd, dr Golub Dobrašinović, Beograd, Lavrentije, episkop šabačko-valjevski, prof. dr Ljubomiir Hadži-Pešić, Niš, dr Branko Vujović, profesor univerziteta u penziji, dr Vladimir Bovan, profesor univerziteta u penziji, Obrenovac, prof. dr Danica Petrović, direktor Muzikološkog instituta SANU, Beograd, dr Dragan Nedeljković, profesor univerziteta u penziji, dr Dragoslav Dević, profesor Fakulteta muzičke umetnosti u penziji, Beograd, dr Živojin Stanojčić, profesor Filološkog fakulteta, Beograd, dr Ljubomir Popović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, dr Miloje Kanjevac, profesor univerziteta u penziji, Beograd, dr Nedeljko Bogdanović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, Slobodan Ž. Marković, profesor Filološkog fakulteta u penziji, Beograd, Branko Radivojević, profesor u penziji, Zemun, mr Milorad Simić, leksikograf, Beograd, Milomir Petrović, profesor u penziji, Beograd, Miloš Jevtić, urednik u Radio-Beogradu, Miodrag B. Protić, slikar, Beograd, Miodrag Ilić, urednik RTS, Beograd, Radovan Popović, novinar i publicista, Beograd, Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke.

Upravni odbor

Dr Miodrag Maticki, predsednik.Članovi: prof. dr Vidojko Jović, dopisni član SANU, zamenik predsednika, akademik Dinko Davidov, prof. dr Momčilo Spremić, dopisni član SANU, prof. dr Nada MiloševićĐorđević, dopisni član SANU, prof. dr Nenad Ljubinković, naučni savetnik Instituta za književnost i umetnost, prof. dr Predrag Marković, prof. dr Veljko Brborić, dr Drago Ćupić, profesor u penziji, profesor Žarko Dimić, mr Grozdana Komadinić, profesor u penziji, Čačak, Radana Vila Stanišljević, profesor, Gradiška, Republika Srpska.

Nadzorni odbor

Mr Ljubomir Milutinović, predsednik. Članovi: Momčilo Čeganjac, potpredsednik, diplomirani ekonomista, Beograda, Svetislav Anđelković, inženjer elektrotehnike, Beograda, mr Ljubica Nenezić, profesor u penziji, Kruševac, Sekula Petrović, Opština Beočin.

Ekonomski odbor

Prof. Dr Jovan Gorčić, prof. dr Jovan Ranković, Milorad Mićić, Aleksandar Backović, Ljiljana Blagojević, Božidar Kokora, Vlada Đuričić, Milorad Kozlovački, Petar Bilić.

 

VII Dvadesetprva sednica Skupštine (7. novembar 2008)

 Predsednik Skupštine

Dr Miodrag Maticki

Potpredsednik Skupštine

Prof. dr Ljubinko Radenković, SANU, Balkanološki institut

Za člana Upravnog odbora izabran

Prof. dr Boško Suvajdžić, Filološki fakultet, Beograd

Za Član Odbora za dodelu nagrada u umetnosti izabrana

Rada Đuričin, dramska umetnica iz Beograda

 

 

VIII Dvadesettreća sednica Skupštine (5. novembar 2010)

 

U Upravni odbor izabrani

Dr Vesna Matović, direktor Instituta za književnost i umetnost

Dragutin Brčin, posebni savetnik ministra prosvete Republike Srbije

Za član Odbora za dodelu nagrada u nauci izabran

Prof. dr Boško Suvajdžić, Filološki fakultet, Beograd

IX Dvadesetčetvrta (izborna) sednica Skupštine (4. novembar 2011)

 

Savet Vukove zadužbine

Dr Miodrag Maticki, prof. dr Ljubinko Radenković, akademik Desanka Kovačević Kojić, akademik Rajko Petrov Nogo, akademik Dragan Nedeljković, Anka Žugić, Branko Radivojević, profesor, Desimir Šušnjar, Lavrentije, episkop šabački, Milomir Petrović, profesor, Miloš Jevtić, Miodrag B. Protić, Miodrag Ilić, mr Milunka Mitić, mr Milorad Savić, prof. dr Danica Petrović, prof. dr Vladimir Bovan, prof. dr Dragoslav Dević, prof. dr Živojin Stanojčić, prof. dr Ljubomir Popović, prof. dr Ljubomir Hadži Pešić, prof. dr Miloje Kanjevac, prof. dr Nedeljko Bogdanović, prof. dr Slobodan Ž. Marković, Radovan Popović, Radoslav Zelenović.

Upravni odbor

Akademik Vidojko Jović, predsednik. Članovi: doc. dr Veljko Brborić, potpredsednik, akademik Dinko Davidov, prof. dr Nada Milošević Đorđević, dopisni član SANU, prof. dr Predrag J. Marković, prof. dr Boško Suvajdžić, prof. dr Petar Bojović, dr Vesna Matović, mr Žarko Dimić, mr Grozdana Komadinić, Radana Vila Stanišljević, profesor, Dragutin Brčin.

Nadzorni odbor

Mr Ljubomir Milutinović, predsednik. Članovi: Momčilo Čeganjac, Svetislav Anđelković, mr Ljubica Nenezić, Sekula Petrović.

Odbor za Nagradu u umetnosti

Dr Draško Ređep, predsednik. Članovi: Svetislav Božić, kompozitor, Đorđe Malavrazić, Saša Milenić, Dragan Stojkov, akademik Svetlana Velmar Janković, Rada Đuričin, Sreto Bošnjak, Đoko Stojčić.

 

Odbor za Nagradu u nauci

Prof. dr Slobodan Grubačić, dopisni član SANU, predsednik. Članovi: akademik Dinko Davidov, prof. dr Nada Milošević Đorđević, dopisni član SANU, prof. dr Aleksandar Loma, dopisni član SANU, prof. dr Ljubinko Radenković, prof. dr Predrag J. Marković, prof. dr Boško Suvajdžić, dr Marta Frajnd, dr Miloje Vasić.

Ekonomski odbor

Upravni odbor Vukove zadužbine, na sednici održanoj 7. decembra 2011. godine, imenovano je Ekonomski odbor, u sastavu: prof. dr Aleksandar Živković, prof. dr Ljiljana Jeremić, Zorica Maravić, dr Dragan Trivan, Vera Marković, prof. dr Petar Bojović, Nada Živković, prof. dr Milijanka Ratković, Slavko Vejinović.

X Dvadesetpeta sednica Skupštine (6. novembar 2012)

 

Predsednik Skupštine

Dr Miodrag Maticki

Zamenik predsednika

Prof. dr Ljubinko Radenković

Za člana Odbora za dodelu nagrada u umetnosti izabran

Miroljub Todorović, pesnik

 

XI Dvadesetšesta sednica Skupštine (14. novembar 2013)

 

U Nadzorni odbor izabrani

Prof. dr Aleksandra Vraneš, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu

Milomira Petrovića, profesor

 

Odbor za nagrade u nauci

Akademik Predrag Piper

 

 

XII Savet za srpski jezik Vukove zadužbine

(osnovan 8. jula 2009. godine)

Akademik Ivan Klajn, mr Vlado Đukanović, docent dr Veljko Brborić, Filološki fakultet, dr Drago Ćupić, dr Miodrag Maticki, docent dr Aleksandar Milanović, Filološki fakultet, dr Sreto Tanasić, direktor Instituta za srpski jezik, dr Rada Stijović, Zoran Hamović, Ministarstvo kulture i Zoran Kolundžija, IK Prometej.

 

 

XIII Upravnici Vukove zadužbine

Ilinka Mićić, član Izvršnog saveta i delegat Skupštine grada Beograd, upravnik od 4. novembra 1988. do septembra 1991. godine;

Desanka Latković, upravnik od 8. oktobra 1993. godine do decembra 2002. godine (poslove upravnika obavljala je još od septembra 1991);

Slađana Mlađen, upravnik od 25. decembra 2002. do 9. decembra 2010. godine;

Dr Miodrag Maticki, upravnik od 9. decembra 2010. do 1. marta 2012. godine;

Slavko Vejinović, upravnik od 1. marta 2012 do 31. decembra 2013. godine

Mr Ljubomir Milutinović, upravnik od 31. decembra 2013. godine. do 31. oktobra 2018.

Slavko Vejinović, imenovan 1. novembra 2018. godine

 

[1] Akademik Dejan Medaković preminuo je 1. jula 2008. godine.

 

Priredio: Slavko VEJINOVIĆ