Miodrag Maticki
Miodrag Maticki

Miodrag Maticki rođen 1. novembra 1940. godine u Velikom Središtu kod Vršca. Diplomirao na Filološkom fakultetu u Beogradu 1963, magistrirao 1965. i doktorirao 1972. godine. Od 1966. do 2007. radio u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, najpre kao asistent-magistar, od 1973. kao naučni saradnik, od 1978. kao viši naučni saradnik, a 1984. izabran je za naučnog savetnika. Od 1977. do 2006. direktor je Instituta za književnost i umetnost. U početku saradnik je na projektu “Biobibliografski priručnik za istoriju jugoslovenskih književnosti”, a od 1987. pa do 2005. rukovodi naučnoistraživačkim projektom “Istorija srpske književne periodike”. Kao urednik edicije Instituta “Studije i rasprave” uredio je 40 knjiga. U saradnji sa Maticom srpskom pokrenuo je u Institutu, i do danas uređuje, naučne edicije: “Istorija srpske književne periodike” (monografske obrade pojedinih stožernih književnih časopisa, grupe časopisa i bibliografije pojedinih časopisa) i “Biblioteka usmene književnosti” (naučna izdanja časopisnih i rukopisnih zbirki narodnih umotvorina – sabrana usmena dela srpskog naroda), u kojoj je objavio i četiri knjige: „Epske narodne pesme u Letopisu Matice srpske” (1983), Narodne pesme u Vili” (1985), „Narodne pesme u srpskoj periodici do 1864“ (2007), i „Narodne pesme u Srpsko dalmatinskom magazinu (2010).

Bio je član Odbora za istoriju književnosti i član je Odbora za narodnu književnost SANU, višegodišnji je član Književnog odeljenja i Upravnog odbora Matice srpske, od 2012. potpredsednik je Matice srpske. Član je Udruženja književnika Srbije, Udruženja folklorista i Društva za južnoslovensku mitologiju. Od 1996. do 2008. predsednik je Upravnog odbora, a od 2008. predsednik Skupštine Vukove zadužbine. Od 1998. u dva mandata bio je član Upravnog odbora Andrićeve zadužbine, a od 2005. do 2008. bio je član Upravnog odbora Zadužbine “Dositej Obradović”. Od 1980. do 1985. bio je glavni i odgovorni urednik Književne opštine Vršac. Od 2006. do 2012. bio je potpredsednik Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Bio je član Redakcije naučnog časopisa „Književnost i jezik“ (1976-1980), „Letopisa Matice srpske“ (1983-1987), „Kovčežića“ Vukovog i Dositejevog muzeja (u više navrata). Pokretač je i glavni je i odgovorni urednik godišnjaka „Danica“ Vukove zadužbine (1994-2016), a od 2003. do 2014. odgovorni urednik „Književne istorije“, časopisa za nauku o književnosti Instituta za književnost i umetnost.

Objavio je 8 monografija („Srpskohrvatska graničarska epika“ 1974; „Epika ustanka“, 1982; „Bibliografija srpskih almanaha i kalendara“ sa velikom uvodnom monografijom – 1986; „Ponovnice. Tipovi odnosa usmene i pisane književnosti“ – 1989; „Letopis srpskog naroda. Tri veka almanaha i kalendara“ – 1997; „Istorija kao predanje“ – 1999; „O srpskoj prozi“ – 2000; „Jezik srpskog pesništva“ – 2003), priredio 9 naučnih i kritičkih izdanja sa pratećim studijama („Od sna do zapada. Lirske pesme Banatske vojne granice iz zbirke Vladana Arsenijevića“ – 1967; „Nikola Begović, Život Srba graničara“ – 1986; „Jovan Sterija Popović, Davorje“ – 1993; „Stojan Novaković, Kosovo“. „Srpske narodne pesme o Boju na Kosovu epski raspored)“ – 1995; „Pavle Popović“, „Milovan Vidaković“ – 2000; „Vuk Stef. Karadžić, Negotinska krajina“ – 2001; „Jovan Sterija Popović, Davorje. Knjiga druga“ – 2002; „Dositej Obradović, Basne“. „Prelest severa. Put u jedan dan“ – 2007; „Janko M. Veselinović, Sevdalinke. Narodne biser-pesme za pevanje“, 2008) i priredio 2 fototipska izdanja („Bačvanske pesme“. Sakupio Stevan Bošković – 1987; „Danica“ zabavnik Vuka Stef. Karadžića, I – V, 2005-2007). Uredio je više zbornika (tematskih monografija): „Istorijski roman“ – 1996, „Iz književnosti: poetika – kritika – istorija“ (posvećen Predragu Palavestri) – 1997, „Knjiga za narod“ – 1998, „Srpski roman i rat“ – 1999, „Književna topografija Pančeva“ – 2002, „Zbornik u počast akad. Miroslavu Pantiću“ – 2003, Književnost na jezicima manjina u Podunavlju“ – 2004, „Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima“ – 2006, „Priznanje profesoru Slobodanu Ž. Markoviću“ – 2007, „Srem kroz vekove. Slojevi kultura Fruške Gore i Srema“ – 2007, „Aktuelnost Vukovih poruka“ – 2009, „Banat kroz vekove. Slojevi kultura Banata“ (2010), „Tvorci srpskog književnog jezika“ (2011), „Usmena tradicija Banatske vojne granice“ (2015). Objavio sledeće antologije: „Dvori samotvori. Tužbalice“ – 1979; „Zlatna jabuka i 99 paunica“. „Antologija srpske narodne pripovetke“ – 2003; „Antologija srpske narodne lirike“ – 2003; „Svetosavska čitanka“ – 2003; „Čitanka Prvog srpskog ustanka“ – 2004.

Od 1964. objavljuje pesme, pripovetke i romane.

Knjige pesama: „Kroz prsten jabuku“ (Biblioteka Ugao, Vršac, 1964); „Kirvaj“ (KOV, Vršac, 1979).

Romani: „Treći konj“ (KOV, Vršac, 1979); „Gluva lađa“ (Dečje novine, Gornji Milanovac, 1987; preštampan u budimpeštanskim “Narodnim novinama”, br. 19-51 /maj-decembar/ 1989; preveden na nemački – „Das stumme Schiff“, Edition Lowenzahn, Insbruck, 1994); „Ludi pesak“ (Srpska književna zadruga, Beograd, 1992); „Idu Nemci“ (DBR International Publishing, Beograd, 1994; Mali Nemo, Pančevo, 2003); „Pljuskofon“ (Matica srpska, Novi Sad, 1995; Bookland, Beograd, 2008); „Nemiri mede Želimira“, Bookland, Beograd, 2006); „Prednosti gipsa“, Filip Višnjić, 2008; „Ceger pun ljubavi“ (Čigoja štampa, Beograd, 2013); „Šterijina baroka – priče i pesme o Jovanu Steriji Popoviću“ (Ugao, Vršac, 2014).

Knjige pripovedaka: „Svakodnevno hvatanje veverice“ (Nolit, Beograd, 1998); „Uz muziku koju volite“ (Mali Nemo, Pančevo, 2000); „Vučjak Adele Argeni“ (Stubovi kulture, Beograd, 2004); „Deseti za molitvu“ (Stubovi kulture, Beograd, 2006); „Senovite priče“, Srpska književna zadruga, 2008.