Otvaranje Naučnog skupa u Domu kulture u Velikoj Hoči