Vukova Zadužbina poziva vas da joj pristupite i da učestvujete u ostvarivanju njenih programskih zadataka i ciljeva, u duhu trajnih vrednosti Vukovog dela.


  • Ustanove i preduzeća, organizacije i zajednice koje pristupe Zadužbini i obezbede ulog od četrnaest hiljada (14.000) dinara, postaju suosnivačiVukove zadužbine.
  • Suosnivački ulog škola, manastira, kulturno-umetničkih društava i zadužbina je najmanje tri hiljade (3.000) dinara.
  • Pojedinci koji pristupe Zadužbini i obezbede jednokratno ili u ratama iznos od najmanješest stotina (600) dinara postaju suosnivači – zadužbinari.
  • Priložnici Vukove zadužbine postaju pojedinci i organizacije ako redovno uplaćuju godišnji iznos za koji se sami opredele.
  • Dobrotvori Zadužbine su pojedinci koji ulože najmanje tri hiljade (3.000) a preduzeća i ustanove najmanje trideset hiljada (30.000) dinara.
  • Veliki dobrotvori su pojedinci koji ulože najmanje šest hiljada (6.000) dinara, a preduzeća i ustanove najmanje šezdeset hiljada (60.000) dinara.
  • Zadužbinarski ulozi u stranim valutama za pojedince iznose 100 (sto) evra. Ovim ulozima stiče se status dobrotvora, a većim ulogom status velikog dobrotvora.
  • Cena lista Zadužbina je 80 dinara. Poštanski troškovi za slanje lista po broju iznose 20 dinara.
  • Zadužbina u svome domu, s dobrodošlicom, očekuje i dočekuje zadužbinare i dobrotvore, narodne poslenike, pisce i istraživače, skupljače narodnog blaga, radnike, zemljoradnike i graditelje, privrednike i zanatlije, učitelje i učenike, profesore i studente.

 

Možete pristupiti Vukovoj zadužbini popunjavanjem sledećeg formulara:

Vaše ime i prezime:

Ovim pristupam Vukovoj zadužbini u svojstvu

Vaše zanimanje:

Mesto u kome živite:

Ulica i broj:

Opština:

Mesto i datum rođenja (po želji):

Vaš imejl:

Broj telefona (po želji):