U okviru digitalizacije Sabranih dela Vuka Stef. Karadžića, u 36 knjiga, u prvom planu je rad na Prepisci (I – XIII) Vuka Stef. Karadžića, koja predstavlja najznačajniji arhiv srpske kulture XIX veka.

Pored toga, što će svih 13. knjiga Prepiske – koja iznosi trećinu Vukovih Sabranih dela – biti digitalizovano i dostupno za pretragu, za štampu će se pripremiti i knjiga 14. Prepiske, koju će činiti Imenski i predmetni registri. Ova knjiga, kao budući ključ za korišćenje Sabranih dela, objaviće se kao 36. knjiga Sabranih dela Vuka Stef. Karadžića.

Slavko Vejinović