• Утврђивање датума и припреме изложбе “Српска књига у Бечу у 18.и19.веку” (Народна библиотека Србије, Матица српска, Друштво за ширење дела Вука Караџића у Бечу, Вукова задужбина),
 • Оснивање и помоћ у утврђивању програма огранака Вукове задужбине у дијаспори,
 • Помоћ и подршка за превођење усменог стваралаштва из Вукових збирки на стране језике,
 • Сарадња са универзитетима – катедрама у свету на којима се изучава српски језик (опремање књигама славистичких катедри у Варшави (Пољска), Братислави (Чешка) и другим.
 • Представљање календара “Даница” у Бечу (Српски културни центар у Бечу, Хуманитас-Беч), у Кливленду (Српски национални универзитет “Вук Караџић”, Културни центар у Паризу, Српско друштво у Сердељу, Шведска),
 • Студије српског језика за стране студенте из Питсбурга (САД) у згради Задужбине,
 • Учешће и помоћ у организовању програма Дома културе “Доситеј Обрадовић” у Семартону (Румунија) – Доситејева биста, наградни темат за младе, семинар и др,
 • Прикупљање књига за библиотеке српских школа и српских црквених општина у дијаспори (са Књигом солидарности Радио Београда и самостално),
 • Достављање видео касета и компакт дискова фолклора и другог народног стваралаштва српским школама и установама, клубовима и друштвима у дијаспори,
 • Помоћ и подршка у организовању дана Вука Караџића, сабора и других видова културног окупљања Срба у дијаспори,
 • Свакодневно извештавање дијаспоре о раду Задужбине, књигама и другим публикацијама путем веб-сајта Задужбине
 • Седми међународни камп фолклористике у Тршићу и Београду,
 • Иницијатива за отварање центра за културну сарадњу са Србима изван Србије.