• Utvrđivanje datuma i pripreme izložbe “Srpska knjiga u Beču u 18.i19.veku” (Narodna biblioteka Srbije, Matica srpska, Društvo za širenje dela Vuka Karadžića u Beču, Vukova zadužbina),
 • Osnivanje i pomoć u utvrđivanju programa ogranaka Vukove zadužbine u dijaspori,
 • Pomoć i podrška za prevođenje usmenog stvaralaštva iz Vukovih zbirki na strane jezike,
 • Saradnja sa univerzitetima – katedrama u svetu na kojima se izučava srpski jezik (opremanje knjigama slavističkih katedri u Varšavi (Poljska), Bratislavi (Češka) i drugim.
 • Predstavljanje kalendara “Danica” u Beču (Srpski kulturni centar u Beču, Humanitas-Beč), u Klivlendu (Srpski nacionalni univerzitet “Vuk Karadžić”, Kulturni centar u Parizu, Srpsko društvo u Serdelju, Švedska),
 • Studije srpskog jezika za strane studente iz Pitsburga (SAD) u zgradi Zadužbine,
 • Učešće i pomoć u organizovanju programa Doma kulture “Dositej Obradović” u Semartonu (Rumunija) – Dositejeva bista, nagradni temat za mlade, seminar i dr,
 • Prikupljanje knjiga za biblioteke srpskih škola i srpskih crkvenih opština u dijaspori (sa Knjigom solidarnosti Radio Beograda i samostalno),
 • Dostavljanje video kaseta i kompakt diskova folklora i drugog narodnog stvaralaštva srpskim školama i ustanovama, klubovima i društvima u dijaspori,
 • Pomoć i podrška u organizovanju dana Vuka Karadžića, sabora i drugih vidova kulturnog okupljanja Srba u dijaspori,
 • Svakodnevno izveštavanje dijaspore o radu Zadužbine, knjigama i drugim publikacijama putem veb-sajta Zadužbine
 • Sedmi međunarodni kamp folkloristike u Tršiću i Beogradu,
 • Inicijativa za otvaranje centra za kulturnu saradnju sa Srbima izvan Srbije.