Slavko Vejinović

Slavko Vejinović: VUKOVA ZADUŽBINA U XX I XXI VEKU

ISBN: 978-86-87005-09-9

Posla oko izrade knjige Vukova zadužbina u XX i XXI veku prihvatio se Slavko Vejinović, savetnik Vukove zadužbine, autor zapažene knjige Zadužbinarstvo kod Srba (Vukova zadužbina, 2012). On je na sažet način izložio istorijat Vukove zadužbine, osnovane 1937. i ugašene

Detaljnije

Slavko Vejinović: Zadužbinarstvo kod Srba

ISBN: 978-86-87005-03-7

Knjiga „Zadužbinarstvo kod Srba” rezultat je višegodišnjeg istraživačkog rada. Ona predstavlja izraz želje autora da se u vidu sinteze ukaže na najznačajnije srpske zadužbine, koje na posebno upečatljiv način predstavljaju i objašnjavaju zadužbinarstvo kao bitnu, a, možda, i najznačajniju karakteristiku

Kupi odmah

Kupi ovu knjigu na internetu

Detaljnije