Главни и одговорни уредник: Славко Веиновић

Славко Веиновић

 

Чланови:

 • Бранко Златковић
 • Будимир Поточан
 • Срето Танасић
 • Вера Миланковић
 • Јелена Јовановић
 • Радомир Ј. Поповић
 • Милорад Јовановић
 • Милош Немањић
 • Вера Танасковић
 • Ненад Бељинац
 • Илија Милошевић, ликовно-графички уредник
 • Ружа Милојевић, лектор и коректор
 • Снежана Бојић, секретар