ПОСЕТА ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ „НАДА ДИМИЋ“

У Економској школи „Нада Димић“ из Земуна организован је књижевни сусрет на коме је представљена Даница Вукове задужбине за 2016. годину. У госте су нам дошли Љубомир Милутиновић, управник Вукове задужбине, Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта, Гордана Малетић, књижевница и  уредница Данице за младе и три писца за младе заступљена у часопису: Божидар Пешев, Слађана Ристић и Зорица Бајин Ђукановић. На почетку сусрета директор школе Сања Дограјић је уручила Захвалницу