Трибина Вукове задужбине

На другој Трибини Вукове задужбине, која је одржана је 28. октобра 2022. године, разговарало се о текућим научним пројектима у Србији. Говорили су професор др Радивоје Младеновић (Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац) и мастер Анђела Реџић (Балканолошки институт САНУ). Они су представили рад протпројекта Српски народни говори Косова и Метохије који се реализује у оквиру стратешког пројекта Српске Академије наука и уметности Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији

Трибина Вукове задужбине

Петак, 28. 10. 2022. у 12.30 часова

Стратешки пројекат САНУ: Историја и културно наслеђе српског народа на Косову и Метохији. Представљање потпројекта: Српски народни говори Косова

и Метохије.

Говоре: Проф. др Радивоје Младеновић (руководилац потпројекта) и мастер Анђела Реџић (Балканолошки институт САНУ, Београд)

Модератор: Биљана Сикимић…

ОДРЖАНА ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

У петак, 7. октобра 2022. године у Свечаној сали Дома Вукове задужбине одржана је Трибина на којој је представљен рад пројекта Матице српске (њеног Одељења за књижевност и језик) Обредна исхрана у Војводини: енциклопедијски речник термина (2021‒2024). Говориле су руководилац пројекта др Милина Ивановић Баришић (Етнографски институт САНУ) и сарадница на пројекту др Нина Аксић (Етнографски институт САНУ). Излагање је обухватило и преглед резултата рада на пројекту Матице српске који …

Трибина Вукове задужбине

УРЕДНИК: ДР БИЉАНА СИКИМИЋ, НАУЧНИ САВЕТНИК

План рада Трибине Вукове задужбине:

Представљање научних пројеката: језик, књижевност, фолклор

Бројне институције из домена хуманистичких наука у Србији развијају посебне иновативне и актуелне научне пројекте који се финансирају од стране Фонда за науку Србије, Матице српске, Српске академије наука и уметности, Министарства за културу и информисања Србије, као и иностраних научних фондација. Вукова задужбина жели да путем циклуса трибина представи јавности неке од …