Позивамо Вас да учествујете у раду 27. Скупштине Вукове задужбине, која ће се одржати у понедељак, 10. новембра 2014. године, у 11,00 часова, у Сали Народне библиотеке Србије, Скерлићева 1.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. УВОДНА РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ
 2. БЕСЕДА ПРОФ. ДР ВЕЉКА БРБОРИЋА ЂУРО ДАНИЧИЋ И ВУК
 3. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2013 – ОКТОБАР 2014.
 5. ПРОГРАМ РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ПЕРИОД НОВЕМБАР 2014 – ОКТОБАР 2015.
 6. ДИСКУСИЈА
 7. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И ПЛАНА РАДА
 8. УРУЧИВАЊЕ ЗАХВАЛНИЦА ВЕЛИКИМ ДОБРОТВОРИМА И ДОБРОТВОРИМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
 9. ИЗБОР ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА, ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ДВА ЧЛАНА САВЕТАИ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ
 10. САОПШТЕЊА О НАГРАДАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ И ЗА УМЕТНОСТ У 2014. ГОДИНИ
 11. ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

У свечаном делу седнице: гостује новоосновани Огранак Вукове задужбине у Сомбору.

Позивамо на Скупштину задужбинаре, представнике државних органа, установа културе, науке и просвете, поверенике, чланове огранака, добротворе, дародавце, чланове одбора Задужбине, пренумеранте на Даницу и све пријатеље и поштоваоце имена и дела Вука Стеф. Караџића и Вукове задужбине.

 

Очекујем Вас са добродошлицом,

 Председник

Др Миодраг Матицки

27. Скупштина Вукове задужбине