Управни одбор Вукове задужбине, на седници одржаној 29. октобра 2020. године, размотрио је предлоге докумената за 33. Скупштину Вукове задужбине, и то:

  • Извештај о раду Вукове задужбине за период новембар 2019 – октобар 2020;
  • План рада Вукове задужбине за период новембар 2020 – октобар 2021;
  • Предлог кандидата за органе и тела Вукове задужбине (председника и потпредседника Скупштине Вукове задужбине, члана Управног одбора Вукове задужбине, члана Одбора за науку Вукове задужбине, Предлог кандидата за Редакцију Студије о Србима) и
  • Предлог кандидата за доделу признања Скупштине Вукове задужбине (Добротвор, Велики добротвор и Захвалнице за допринос остваривању програма Вукове задужбине.

Управни одбор је једногласно прихватио све предложене документе и закључио да се, с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију и из безбедносних разлога, Скупштина Вукове задужбине одржи тако што ће се свим члановима Скупштине, путем мејла, доставити материјали припремљени за Скупштину, а где то није могуће – послати поштом. Управни одбор моли чланове Скупштине да се најкасније до 1. децембра 2020. године изјасне о поднетим предлозима и материјалима и да о томе обавесте Вукову задужбину.

Након оваквог изјашњавања Скупштине Вукове задужбине одржаће се седница Управног одбора Вукове задужбине који ће верификовати донете одлуке.

Молимо вас да нас у писаној форми, до 1. децембра, обавестите о вашем ставу о поднетим предлозима.

33. Скупштина Вукове задужбине