НА ИЗВОРУ ВУКОВА ЈЕЗИКА

Зборник радова са VII научног скупа Жабљак, 30-31. јул 2012.

О књизи

САДРЖАЈ:
ПОЗДРАВНЕ РИЈЕЧИ
Бранислав Остојић
Милика Остојић Главни администратор општине Жабљак
ЈЕЗИК
Радмило Маројевић Вуково тумачење асиметричног десетарца и епска традиција у постојбини Вукових предака
Ненад Вуковић О неким несловенским називима на просторима Дурмитора
Бранислав Остојић Дурмиторски говори и дијелекстска база Вукова модела књижевног језика
Миодраг Јовановић О прелазном ускочко-горњоморачком говору
Јелица Стојановић Словенска лична имена састављена од двају основа у Пивском поменику и Поменику Хоче
Ана Пејановић Вукове Српске народне пословице и друге различне као оне у обичај узете ријечи као фразеолошки и етнокултурни зборник
Милош Ковачевић Стилско-језичке особености прозе Мироја Вуковића
Владимир Остојић О именичкој морфолошкој системи у говору села Врела (Жабљак)

КЊИЖЕВНОСТ
Миро Вуксановић Дурмитор и Дурмиторци у Вуковом Рјечнику из 1852.
Синиша Јелушић Инцест и преображај: Наход Симеон и Свети Павле Кесеријски
Лидија Томић Критичко-теоријска мисао Нова Вуковића о прози Стефана Митрова Љубише
Слободан Вучинић Завичај у поезији Тадије Поповића
Исак Калпачина Између дубина морског вира и врхова планинаске висоравни – Пут ка нереченој ријечи Бранка Вуковића
Марко Недић Критички поступак Лидије Томић на примерима прозе Миодртага Булатовића и других прозних писаца из Црне Горе
Жарко Ђуровић У спомен Вуку

ИСТОРИЈА
Зоран Лакић Човјек свога времена – Проф. др Томослав Жугић (1934-2011)
Раденко Пејовић Почеци писмености и развој школства у Пиви
Љубица Ћоровић Дурмиторски крај на старим картама
Маријан Машо Миљић Бој на Шаранцима на Преображеније 6/18. августа 1862 – уз 150-годишњицу
Божидар Касалица Комитски покрет у дробњачком и пивском крају (1918-1929)
Жарко Лековић Светозар Томић – национални радник, државник и научник
Томаш Ћоровић Један осврт на писање Томића и Лубурића о структури најстаријег становништва у Дробњаку

ГЕОГРАФИЈА, ЕТНОЛОГИЈА
Слободан Касалица Дурмитор као јединствена морфолошко-туристичка цјелина Црне Горе
Милутин Љешевић Индикатори одрживог развоја Црне Горе – парадигме и погледи
Марко Пајовић и Вуксан Кецојевић Др Спасоје Цицимил и његов допринос геолошкој науци
Златко Булић, Василије Бушковић, Томо Пајовић и Иван Булић 60 година Националног парка „Дурмитор“
Милан Чуровић, Драгутин Недић и Жељка Чуровић Типови предјела и основне пејсажне карактеристике дурмиторског подручја
Ђорђије Остојић Исељавање Дробњака на Гласинац
Блажо Дубљевић Проблеми емиграције и депопулације на подручју Жупе Пивске у карактеристичним периодима XX и почетком XXI вијека
Мирослав Додеровић Плужне просторно урбани развој
Мироје Вуковић Топоними у кањону Таре као вид њеног очовјечења
Библиографијa
Дејан Миличић Биографија и библиографија радова Ђорђија М. Остојића –
Врело духа и несмираја

НА ИЗВОРУ ВУКОВА ЈЕЗИКА